Søk

institusjon

institusjon 
substantiv
BØYNINGen; institusjonen, institusjoner
UTTALE[instituʃo:´n]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
innlånt; jf. engelsk institution, tysk Institution, fransk institution; fra latin institutio (genitiv institutionis), verbalsubstantiv til instituere, se instituere
BETYDNING OG BRUK
sosial norm eller tradisjon med stor betydning i et samfunn eller en samfunnsgruppe
EKSEMPEL
 • blodhevnen var en viktig institusjon i vikingtidens Norge
SITATER
 • [tidsskriftet] danner den eneste fælles institution [for de nordiske universitetene]
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 282)
 • folk gir uttrykk for bekymringer for ekteskapet som institusjon
   (Chr. A.R. Christensen: Det hendte igår 264 1933)
 • den musikalske institusjon [som ofte går] under navn av «Budapesterkvartetten»
   (Nationen 1933/229/3/7)
 • stilen hadde forlatt den akademiske institusjon
   (Dag Solstad: 3 essays 41 1997)
 • han hadde bare en gang eller to akket seg over ekteskapet som umulig institusjon
   (Liv Køltzow: Verden forsvinner 104 1997)
 • angrepet på ekteskapet som institusjon [ledet av Hans Jæger]
   (Ketil Bjørnstad: Historien om Edvard Munch 40 1996)
 • monarkiet var en anakronisme, en føydal institusjon
   (Jan Kjærstad: Kongen av Europa LBK 2005)
1.1 
muntlig
 person, arrangement, sted e.l. som har opparbeidet seg en enestående posisjon (innenfor et bestemt område)
SITATER
 • Al [Cohn] og Zoot [Sims] var blitt et begrep, en institusjon i jazzen
   (Olav Angell: Snapshots LBK 1994)
 • Jimmy Chivers ledet et bokse-team som reiste rundt i hele landet på stevner og messer … Fyren var en institusjon
   (Jo Nesbø: Flaggermusmannen LBK 1997)
 • etter 24 år var butikken for mange blitt en institusjon
   (Aftenposten 02.03.2016/8)
organisasjon (især av samfunnsmessig betydning)
EKSEMPLER
 • offentlige og private institusjoner
 • Institusjonen Fritt Ord
SITATER
 • ingen offentlig institution kunde betro sine juridiske forretninger til den lille radikale sagfører
   (Alexander L. Kielland: Fortuna 53 1884)
 • en kirke, helsestasjon, rådhus eller andre nødvendige institusjoner
   (Vigdis Hjorth: Tredve dager i Sandefjord LBK 2011)
også nedsettende
 behandlingshjem
; anstalt
SITATER
 • gamlehjem skal være stille institusjoner
   (Gunnar Bull Gundersen: Historien om min syke mor 48 1976)
 • hun begynte å ta en rekke vakter omkring på institusjoner, særlig de som hadde med narkomane å gjøre
   (Dag Solstad: Genanse og verdighet 132 1994)
 • hadde jeg ikke kommet og grepet inn, var du sikkert havnet på institusjon
   (Knut Faldbakken: Alt hva hjertet begjærer LBK 1999)