Søk

ivrig

ivrig 
adjektiv
BØYNINGivrig
UTTALE[i:`vri]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra middelnedertysk īverich; jf. iver og suffikset -ig
BETYDNING OG BRUK
fylt, preget av iver
 | jf. nidkjær
EKSEMPLER
 • være ivrig etter å komme i gang med noe
 • være ivrig til å jakte, trene, lese, spørre
 • være ivrig i tjenesten, arbeidet
 • være ivrig i troen
 • være ivrig beskjeftiget, opptatt, sysselsatt med noe
 • han ble ivrig og gestikulerte
 • hun fulgte ivrig med
 • en ivrig forkjemper, talsmann for noe, tilhenger av noe
 • en ivrig katolikk, kristen, muslim
 • en ivrig jeger, sportsfisker, syklist
SITATER
 • I er ivrige i eders gudsfrykt
   (Apg 17,22; 2011: at dere på alle måter er svært religiøse)
 • ivrig samtale
   (Henrik Ibsen: Catilina 19 1875)
 • der gives dog, Gud være lovet, endnu ivrige sjæle iblandt os
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 13 1873)
 • jeg var en af de ivrigste råbere
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 301 1873)
 • hvor det er smukt af dig, Nora, at du er så ivrig for min sag
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 28 1879)
 • ivrigt, utrættelig, brændende at være virksom
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 151 1882)
 • større velstand og ivrigere ønske om fuldstændig undervisning for børnene høre sammen
 • fru Jæger [var] saa ivrig med at notere, at kaffekoppen stod urørt
   (Charlotte Koren: Hans Skjæbne 212 1884)
 • «Aa! Lad mig!» raabte hun ivrig og sprang hen
   (Alvilde Prydz: Gunvor Thorsdatter til Hærø 264 1896)
 • applaudere ivrigt
   (Vilhelm Krag: Isaac Seehuusen 109 1900)
 • religionslæreren bøier sig ivrig fremover
   (Jonas Dahl: Søren Pittersens liv i ægtestanden 130 1912)
 • jeg hadde faat en meget ivrig tilhører
   (Nora Thorstensen: Vikaren 65 1915)
 • naar stemmen blev for ivrig, fik den skarp underklang
   (Kristian Elster d.y.: Av Skyggernes Slegt 7 1919)
 • de som står utenfor har alltid vært ivrige til å peke på det latterlige i, at sekter og bekjennelser slåss på livet løs om et komma i den hellige skrift
   (Edvard Bull: Historie og politikk 99 1933)
 • tomte- eller parselleiere … kan være like ivrige i å stenge friluftsområder som de egentlige grunneiere
   (Stortingsforhandlinger 1954/nr. 8/Forhandlinger i Odelstinget/57 Karl H. Karlsen)
 • [Fritz von] Uhde hadde vært ivrig for å få Munchs utstilling ned til Berlin
   (Ingrid Lindbäck Langaard: Edvard Munch. Modningsår 177 1960)
 • de russiske ledere var ikke bare velvillige, men åpenbart ivrige etter å få [avtalen] i stand
   (Norsk Militært Tidsskrift 1964/10)
 • i fagforeninga arbeidet de ivrig for å få i stand produksjonsutvalg
   (Dag Solstad: 25. september-plassen 19 1974)
 • han rent lyste opp, kom ivrig mot henne
   (Ragnhild Nilstun: For kjærlighets skyld LBK 2002)
 • jeg har ikke vært så ivrig på dette ekteskapet at det gjør noe for meg
   (Vera Henriksen: Jarlefeiden 48 2003)