Søk

kW

kW
BETYDNING OG BRUK
måling
 symbol for kilowatt
SITATER
  • i vekselstrømteknikken har man også betegnelsen kilo-volt-ampere (kVA) som motsvarer den største ydelse i kW. som en vekselstrømgenerator eller transformator kan avgi
     (Carl Fred. Holmboe: Michael Faraday 148 1943)
  • idag er dette anleggs samlede maskinydelse 26 500 kW
     (Carl Fred. Holmboe: Michael Faraday 161 1943)