Søk

kald

kald 
adjektiv
BØYNINGkaldt
UTTALE[kal:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt kaldr, tilsvarer dansk kold; se kold
BETYDNING OG BRUK
som har (forholdsvis) lav temperatur
SITATER
 • koldt blæser vinden
   (Henrik Ibsen: Catilina 99 1875)
 • under isen kanske? Ned i det kolde, kulsorte vand?
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 114 1879)
 • kalle vinde
   (Nils Collett Vogt: Digte i utvalg 119 1919)
 • natten, øde og kall
   (Nordahl Grieg: Norge i våre hjerter 19 1929)
 • hun blev het, og hun blev kald
   (Peter Egge: Hansine Solstad 108 1925)
 • på hovedkontoret får vi kald champagne, champagne rett fra champagnekjøleren
   (Dag Solstad: T. Singer 48 1999)
 • kald vind blåser nedover fortauene
   (Jon Michelet: Mannen på motorsykkelen 180 1985)
 • hun løp på nakne føtter på det kalde tregulvet
   (Ailo Gaup: Trommereisen LBK 1988)
 • jeg lengter ikke etter den kalde leiligheten
   (Marianne Fastvold: Feid og pyntet LBK 2003)
   | leilighet som er vanskelig å varme opp, holde varm
UTTRYKK
det er kaldt
med formelt subjekt
 lufttemperaturen er lav
 • det blir kalt om kvællene
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede Digte II 195)
 • her [var] saa isende koldt i vandet
   (Hans E. Kinck: Sneskavlen brast III 199 1919)
 • det var bitende koldt ute
   (Kristian Elster d.y.: Av Skyggernes Slegt 277 1919)
 • det er blitt klarvær og kaldere
   (Marianne Fastvold: Feid og pyntet LBK 2003)
 • det var kaldt, og ingen av oss hadde varme klær
   (Elisabeth Eide: Utviklingens hjul LBK 1997)
kalde omslag
omslag som virker kjølende
 • en av lærerne måtte … gi henne hodepinetabletter og kalde omslag
   (Tove Nilsen: Skyskrapersommer 65 1996)
kaldt blod
1 
blod som ikke har høyere temperatur enn omgivelsene
 | jf. kaldblodet
 • fiskene har kaldt blod
2 
overført
 (kynisk) overlegg
 • han drepte med kaldt blod
kald dusj
slå kaldt vann i blodet
se blod
kald krig
politikk, især brukt om det anspente forholdet mellom USA (og dets allierte) og Sovjetunionen (og dets allierte) i perioden 1946–1990
 krig som ikke føres med våpen, men foregår på det politiske og diplomatiske plan (eller gjennom krigføring i tredjeland)
 • det russiske system er truet. Mot dette system er det den kalde krig føres
   (Verdens Gang 1947/220/3/5)
 • det var over Tyskland at den uenigheten først oppsto som senere utkrystalliserte seg i hva vi vanligvis kaller den kalde krigen
   (Samtiden 1965/591)
 • jeg [president Lyndon B. Johnson] tror at det gamle motsetningsforhold som vi kaller den kalde krigen, gradvis vil forsvinne
   (Arbeiderbladet 1968/127/2/1)
 • Italia var en avgjørende brikke i den kalde krigen, og for amerikanske myndigheter ville det være utenkelig å sitte stille og se på at et kommunistparti skulle ta styringen
   (Simen Ekern: Roma LBK 2011)
kald kriger
1 
politikk, om forhold mellom 1945 og 1990
 som i innstilling og opptreden, språkbruk er preget av konflikten mellom USA og Sovjetunionen
 • de er «fossiler» – «kalde krigere» som intet har lært
   (Haakon Lie: … slik jeg ser det 425 1975)
2 
politikk, nedsettende
 som ser på russisk militærmakt som en trussel
 • [Jens] Stoltenberg ble foretrukket [som NATO-leder] fordi han hadde vist at han kan få i stand avtaler og et greit naboskap med Moskva. Han er ingen «kald kriger»
   (Aftenposten 30.09.2014/3)
1.1 
som bringer en i berøring med, står i forbindelse med noe som har lav varme
EKSEMPEL
 • en kald dukkert
SITATER
 • [isen] er den slags kolde overraskelser som Ishavet har mere end nok af
   (Fridtjof Nansen: Fram over Polhavet I 86 1897)
 • det blev en kold tur
   (Aftenposten 1935/389/1/2)
 • det ble en kald ferie
   (Carl Emil Vogt: Fridtjof Nansen LBK 2011)
1.2 
om mat, drikke
 avkjølet eller ikke oppvarmet
EKSEMPEL
 • teen blir kald
SITATER
 • maden [står] og blir kold for ham
   (Henrik Ibsen: Vildanden 151 1884)
 • kolde og varme jomfruer
   (Elias Kræmmer: Glade Borgere II 2 1895)
   | jf. koldjomfru
 • en kald buffet
   (Knut Faldbakken: Bad boy LBK 1988)
 • Peder spiser bare kalde pølser
   (Eivind Hofstad Evjemo: Det siste du skal se er et ansikt av kjærlighet LBK 2012)
UTTRYKK
kald anretning
 | kold anretning
kaldt bord
1.3 
fagspråk, om arbeidsstykke
 ikke opphetet
UTTRYKK
kald forgylling
forgylling med et bindemiddel uten bruk av varme
 | til forskjell fra lueforgylling
kaldt stål
overført, litterært
 drapsvåpen
1.4 
overført, om (lik av) person, dyr
 død (og uten (kropps)varme)
SITATER
 • [han var] kold og stiv
   (Henrik Ibsen: Catilina 123 1875)
 • [hun var] kold om morningen da de kom ind til hende
   (Knut Hamsun: Markens Grøde II 190 1917)
 • denne triste tanken, at vi alle skal bli liggende hvite og kalde i grava
   (Karin Fossum: Carmen Zita og døden LBK 2013)
1.4.1 
overført
 ikke virksom
SITATER
 • [jeg måtte spille venstre back] enda jeg hadde et kaldt venstrebein
   (Dagbladet 1973/142/4/1)
 • trolig har [den spionmistenkte polakken] vært en såkalt «kald kilde», som skulle holde seg i beredskap om nødvendig
   (Arbeider-Avisa 1973/298/15/1)
UTTRYKK
kald sak
 (etter engelsk cold case)
kriminalsak som er uoppklart og henlagt (inntil videre)
 • jf.
   
  etter at saken hadde ligget kald i lengre tid, ble den i stillhet tatt opp igjen i vinter
   (Adresseavisen 10.07.2015/10)
1.5 
om sol eller annen varmekilde
 som avgir mindre varme enn vanlig
EKSEMPEL
 • en kald vintersol
UTTRYKK
kald fusjon
teoretisk kjernefysisk fusjon ved romtemperatur som skal foregå ved at to lette ioner med neglisjerbare hastigheter smelter sammen
om levende vesen
 frysende
; frossen
EKSEMPEL
 • være kald på føttene
SITATER
 • er du kold på fødder og hænder?
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 108)
 • da strøg det gennem mangt et sind snart koldt, snart varmt, som sol og vind
   (Henrik Ibsen: Brand 60 1885)
 • den høyre foten hans er kald
   (Jon Michelet: Mannen på motorsykkelen 21 1985)
 • selv om han løp kjente han seg kald
   (Ailo Gaup: Trommereisen LBK 1988)
 • overført
   
  professor Andersen ble kald innvendig
   (Dag Solstad: Professor Andersens natt 78 1996)
 • overført
   
  en varm følelse spiste opp det kalde grøsset
   (Ailo Gaup: Trommereisen LBK 1988)
 • overført
   
  [han] kjente en kald, behagelig iling av likegyldighet i magen
   (Knut Faldbakken: Bad boy LBK 1988)
 • overført
   
  jeg blir ikke forbanna. Jeg blir ikke lei meg. Jeg blir bare helt kald
   (Harald Rosenløw Eeg: Løp hare løp LBK 2008)
UTTRYKK
det går/løper kaldt nedover ryggen på en
 | det går/løper kaldt gjennom en
overført
 man får en sterk fornemmelse av angst eller uhygge (lik det å fryse)
 • [Borkman] ryster; det går ligesom koldt igennem ham
   (Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman 238 1896)
 • Thorbjørn vidste ikke hvorfor, men det løb ham koldt nedover ryggen
 • tanken på hvordan Påsan ble snodd fikk det til å løpe kaldt nedover ryggen på meg
   (John Ege: Dominoklubben LBK 1995)
 • jf. også
   
  [det kribler] koldt ned af ryggen allerede ved tanken paa familieskabet
   (Kristian Elster: Samlede Skrifter II 241)
få kalde føtter
se fot
overført
 følelsesløs
; uten hjertelighet
SITATER
 • kolde hjerter
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter VII 5)
 • [Catilina] betragter dem med koldt hånsmil
   (Henrik Ibsen: Catilina 76 1875)
 • Gregers ser på ham med kolde øjne
   (Henrik Ibsen: Vildanden 37 1884)
 • De bærer på et koldt hjerte
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 136 1886)
 • [øynene] saa forunderligt koldt og maalende paa ham
   (Kristian Elster: Samlede Skrifter I 27)
 • kolde pietetsløse, fremmede individer
   (Gunnar Heiberg: Samlede dramatiske verker IV 203)
 • [hun er] kold og uten følelse
   (Gunnar Heiberg: Samlede dramatiske verker III 274)
 • jeg synes at baade du og far likesom er litt kolde mot hende
   (Gunnar Heiberg: Samlede dramatiske verker I 6)
 • en landsdel, hvor individene var kolde som sit eget klima
   (Nini Roll Anker: Huset i Søgaten 174 1923)
 • derefter blev det koldt en tid mellem Sira Eirik og Lavrans
   (Sigrid Undset: Husfrue (1923) 278)
 • hans kolde «engelske» mine indbyder ikke til fortrolighet
   (Arne Garborg: Trætte Mænd 3 1891)
 • de [smiler] koldt som vintersol
   (Hans E. Kinck: Vaarnætter 268 1901)
 • en kald hilsen
   (Peter Egge: Inde i Fjordene 296 1920)
 • hendes religionslærer er temmelig kall
   (Amalie Pettersen: Pettersens 28 1911)
 • dette rovfuglskrik, jeg hørte, iltert, kaldt, var livets stemme
   (Nils Collett Vogt: Ned fra bjerget 77 1924)
 • smilet er borte, og det var noe hardt over linjene, noe kaldt og fiendtlig
   (Gro Dahle: Blomsterhandlersken LBK 2010)
 • han hatet ikke fabrikken, så den ikke som kald og umenneskelig
   (Kjersti Ericsson: Far og mor LBK 1998)
 • hun var kald og avvisende
   (Unni Lindell: Slangebæreren LBK 1996)
UTTRYKK
kald skulder
3.1 
nå sjelden
 erotisk ufølsom
; frigid
SITAT
 • de vakre og kolde blir sjelden forelskede
   (Arne Garborg: Trætte Mænd 58 1891)
3.2 
lidenskapsløs og nøktern
; usentimental
EKSEMPEL
 • kaldt beregnet
SITATER
 • grækere og romere taler om deres ry med kold undren
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 486 1873)
 • [Borkman sier] i kold forretningstone
   (Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman 120 1896)
 • hun kunde ikke forstaa, at Kornelia kunde sidde saa rolig, saa kold, som intet var paafærde
   (Kristian Elster: Samlede Skrifter I 125)
 • [byen krevet] just det, han ikke ejede – kold, klar tanke
   (Kristian Elster: Samlede Skrifter II 281)
 • han sagde det saa uhyggelig koldt
   (Kristian Elster: Samlede Skrifter II 216)
 • [kvinnene] er bedst, når man har dem på frastand. Når man koldt kan studere dem
   (Sigbjørn Obstfelder: Skrifter II 111 1917)
 • sanser og sjæl [er] fangne og betagne, men bevidstheden kold, klar, spotsk
   (Arne Garborg: Trætte Mænd 5 1891)
 • ser du dig derfra tilbake – ser du tilbake på vei og sti, da kan du vælge og vrake, kold og fri
   (Arnulf Øverland: Brød og vin 102 1924)
 • kold kritik
   (C.J. Hambro: Taler 68 1931)
 • Gjest svarede koldt, at sønnen skulde faa raade for sig selv
   (Kristian Elster: Samlede Skrifter II 183)
 • motorsyklister er noen kalle karer
   (Dagbladet 1934/197/16/5)
   | uredde, ikke skvetne
 • han satt hele tida kald og iakttok seg sjøl
   (Dag Solstad: «Ellevte roman, bok atten» 29 1992)
 • kald og beregnende morder
   (Jon Michelet: Mannen på motorsykkelen 352 1985)
 • han konstaterte det kaldt
   (Knut Faldbakken: Bad boy LBK 1988)
UTTRYKK
holde/bevare hodet kaldt
se hode
3.3 
som viser selvbeherskelse, kan stå imot press e.l.
SITAT
UTTRYKK
en kald fisk
se fisk
3.4 
avmålt
; formell
; korrekt
SITAT
overført, litterært, om lyd, farge, tone e.l.
 som gir inntrykk av å mangle varme
; livløs
; gold
EKSEMPEL
 • kalde farger
SITATER
 • et koldt gråt morgenlys falder ind
   (Henrik Ibsen: Vildanden 201 1884)
 • isch, [navnet frøken Fosli] høres jo så koldt
   (Henrik Ibsen: Bygmester Solness 155 1892)
 • maanen hænger høi og skinner kold
   (Hans E. Kinck: Driftekaren 99 1908)
 • vor fordums form, barok og romantik, maa vike for en ny og kold klassik
   (Olaf Bull: Ignis ardens 30 1932)
   | om byggingen av Oslo Rådhus
 • stemmen blir kold og satanisk tynd
   (Olaf Bull: Digte 129 1909)
 • [klingens] kolde staal lynte i septemberdagens blanke sol
   (Dagbladet 1931/7575/1 Nils Collett Vogt)
 • stemmen kan være kold, men den er alltid overveldende
   (Norges Handels- og Sjøfartstidende 1934/236/2/5)
 • omgivelsene her var også goldere, kaldere, mer livløse her i juvets natteskygger
   (Ailo Gaup: Natten mellom dagene LBK 1992)
4.1 
som vekker skrekk, uhygge
SITATER
 • [der] hvor døden netop har været med sit kolde budskab
   (Alexander L. Kielland: Garman og Worse (1899) 333)
 • det er noe kaldt og nifst med avskårne blomster
   (Gro Dahle: Blomsterhandlersken LBK 2010)
foreldet, om plan, råd e.l.
 fordervelig
; drepende
SITATER
 • kolde er kvinders raad
   (Fredrik Paasche (oversetter): Njaals saga 243 1922)
 • Cæsar Borgia og hans kolde raad
   (Hans E. Kinck: Mot karneval 69 1915)
 • jf.
   G.A. Gjessing (oversetter): Den ældre Edda 76 1899