Søk
kapital 
substantiv
UTTALE[kapita:´l]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra middelalderlatin capitale, grunnbetydning 'hovedstol, grunnsum', til latin capitalis (adjektiv) 'det øverste, det viktigste'
BETYDNING OG BRUK
økonomi
 finansielle midler som er investert eller kan investeres (i økonomisk virksomhet, verdipapirer o.l.) for å gi inntekt, rente, utbytte, fortjeneste e.l.
; det som disse midlene er investert i
EKSEMPLER
 • sette kapital i en virksomhet
 • risikovillig kapital
 • tilføre bedriften kapital
 • hente inn frisk kapital
 • frigjøre kapital til et prosjekt
SITATER
 • foreldet, i flertall
   
  banken kunde anbringe sine kapitaler endog hos private banquiers
   (Den Consitutionelle 17.06.1842/1)
 • foreldet, i flertall
   
  hvor langt rækker man vel nutildags uden kapitaler?
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 16 1874)
 • rentebærende kapital
   (Henrik Ibsen: Gengangere 33 1881)
 • ved denne manøvre fikk han den kapital han trængte til sit næste træk: det berømte kjøp av Handelsmands Henriksens dunvær
   (Knut Hamsun: Segelfoss By I 12 1915)
 • han hadde nu denne ederdun paa sit loft, en bunden kapital, det var til ingens skade at han løste den
   (Knut Hamsun: Konerne ved vandposten 351 1920)
 • [banken] satte sin kapital overstyr
   (Knut Hamsun: August I 212 1930)
 • [Sverige er] en kreditornasjon, eksporterer kapital
   (Morgenbladet 1935/117/4/3)
 • de 632 kronene hadde vært en kapital, en slags livrente
   (Agnar Mykle: Lasso rundt fru Luna 363 1954)
 • Mesna Kartongfabrikk var så sliten og nedkjørt at ny kapital var nødvendig for fortsatt drift
   (Dag Solstad: Roman 1987 315 1987)
 • firmaene var såpass sterke at de klarte å samle kapital til å kjøpe seg ut
   (Torgrim Eggen: Gjeld 170 1992)
 • Dina trakk tilbake bare halvparten av den kapitalen hun hadde satt inn i verftet
   (Herbjørg Wassmo: Karnas arv LBK 1998)
 • spøkefullt
   
  etter billettkjøpet var kapitalen min syttiseks kroner
   (Torgrim Eggen: Jern LBK 2010)
UTTRYKK
ansvarlig kapital
kapital (i banker og andre finansinstitusjoner) som kan brukes til å dekke tap, f.eks. utlån som ikke tilbakebetales
arbeidende kapital
kapital investert i en virksomhet, f.eks. aksjer og driftsmidler (til forskjell fra f.eks. kapital i form av bolig)
 • fjerne formuesskatten på arbeidende kapital
død kapital
investering som ikke gir utbytte eller avkastning
 | jf. død
fast kapital
eiendom, bygninger og anlegg som brukes til produksjonsvirksomhet
frisk kapital
1.1 
personifisert som sosial gruppe, ofte nedsettende
 kapitalistklasse(n)
; den kapitaleiende samfunnsklasse
SITATER
 • disse ørkesløse klager over kapitalen i al uendelighed
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Over Ævne II 124 1895)
 • Europa ble underlagt tysk kapital og militarisme
   (Georg Johannesen: Om den norske tenkemåten 100 1975)
 • en norsk kabelfabrikk som hadde den internasjonale ekspertise, teknologi og kapital i ryggen så sterkt
   (Dag Solstad: Svik 62 1977)
 • et uomstøtelig vidnesbyrd om at Herren var på kapitalens og det beståendes side
   (Terje Stigen: Ved foten av kunnskapens tre LBK 1986)
 • samrøret mellom politikk og kapital
   (Christian Borch: Sannhetens kår LBK 2009)
overført
 verdi
; ressurs
SITAT
 • du kender ej den kapital, som bor i kvindens tanker og i kvindens ord
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 39 1873)
UTTRYKK
menneskelig kapital
 • omsorgsgivere [har] varierende grad av kunnskap, ferdigheter og øvrig menneskelig kapital
   (Stavanger Aftenblad 03.02.2015/13)
 • vi er ikke rik på penger, men på menneskelig kapital
   (Bergensavisen 27.02.2015/42)
kulturell kapital
prestisje og sosial anseelse som følger med bestemte typer utdannelse og kunnskap
 • i [forlags]bransjen var det snobberi, eller kulturell kapital, som gjaldt
   (Nils Gullak Horvei: Følg meg LBK 2012)
 • kunstnere og kuratorer så stramme i snittet som bare tyskere med tung kulturell kapital og plagg i utsøkt cashmere-kvalitet kan være
   (A-magasinet 15.05.2015/22)
overført, sjelden
 (stor) mengde
; overflod
SITAT
 • [hun så] slig ud, at de, som sad inde med en kapital af forargelse, maatte faa lyst til at spendere nogen draaber paa hende
   (Peter Egge: Hjærtet 131 1907)