Søk

keiser

keiser 
substantiv
BØYNINGen; keiseren, keisere
UTTALE[kæi`sər]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt keisari; via middelnedertysk keiser, fra latin Caesar, etter tilnavnet (cognomen) til den romerske militære og politiske lederen Gaius Julius Caesar (100–44 f.Kr.), adoptivfar til Augustus, den første romerske keiseren; jf. tsar
BETYDNING OG BRUK
mannlig fyrstelig overhode i visse (større) stater, imperier, nå bare i Japan
; høyeste titulatur for monark
EKSEMPLER
 • Romerrikets keisere
 • kongen av Preussen 1870–1918 var samtidig tysk keiser
   | jf. keiserkonge
SITATER
 • gi da keiseren hvad keiserens er, og Gud hvad Guds er!
   (Matt 22,21; 2011: så gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud)
 • fanterne [var kledd] saa gjilde, at [kongens voktere] troede, det var bare keisere og paver allesammen
   (P.Chr. Asbjørnsen: Norske Folke-eventyr (1866) 193)
 • jeg skal blive konge, kejser!
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 17)
 • kejser eller galilæer, – det er valget
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 224 1873)
   | om valg mellom verdslig hedenskap og kristendom
 • keisernes gyldne billeder [skulle] stå som guder på Kapitol
   (Henrik Ibsen: Digte 136 1875)
 • han sitter rigtig og fester paa holmen og synes han har det som keiseren selv
   (Gabriel Scott: Kilden 138 1918)
 • [brevskriveren] Ibsen iakttok alltid samvittighetsfullt decorum og ga keiseren hva keiserens er
   (Wilhelm Munthe: Boknåm 365 1943)
   | jf. Matt 22,21
 • de habsburgske keiserne skaltet og valtet med landegrenser og folkeslag på kontinentet
   (Richard Herrmann: Victoria 16 1987)
 • den øst-romerske keiser Justinian
   (Kjersti Ericsson: Paradisfugl 80 2000)
 • Dante var guelfer, men tilhørte en fraksjon av guelferne – «de hvite» – som var for keiseren
   (Trond Berg Eriksen: Reisen gjennom helvete (2000) 19)
 • Keiseren er Guds redskap i politisk sammenheng slik Paven er det i doktrinær sammenheng, og gjennom forvaltningen av nådemidlene
   (Trond Berg Eriksen: Reisen gjennom helvete (2000) 44)
UTTRYKK
hvor intet er, har keiseren tapt sin rett
ordtak
 | for å ha makt må man ha noen å herske over
 • en kan ikke skape noe av ingenting, og hvor der intet er, har keiseren tapt sin rett
   (Ordet 1950/1–2/224)
keiserens nye klær
 (etter eventyret Kejserens nye klæder (1837) av den danske dikter H.C. Andersen (1805–1875))
overført
 noe (innholdstomt) som fremstår som mer betydningsfullt eller nyskapende enn det er
; bløff
; humbug
 • den nye kunstretningen forekommer meg å være keiserens nye klær
 • høyesterettsdommer Bahr, som iført en § har modernisert eventyret om keiserens nye klær
   (Aksel Sandemose: Bakom står hin Onde og hoster så smått 163 1976)
   | fra artikkel med samme navn i Verden Gang, 1950
 • det er løgn, manipulasjon, keiserens nye klær
   (Elin Brodin: Skade 195 1994)
 • de har satset pengene sine på keiserens nye klær, noe som ikke eksisterer
   (Kjell Ola Dahl: Dødens investeringer 203 1993)
særlig angitt ved en genitiv
 den ypperste, mest fremragende innenfor en gruppe, på et felt e.l.
 | jf. konge
SITATER
 • menneskelivets kejser
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 168)
 • fortolkernes kejser er funden
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 174)
 • Brahms b-dur, selve keiseren blant konserter, uansett hva Beethoven kalte ess-dur-konserten
   (Ketil Bjørnstad: Damen i dalen LBK 2009)
muntlig
 gutt født ved keisersnitt
 | jf. keiserinne