Søk

kilde

kilde 
substantiv
BØYNINGen; kilden, kilder
UTTALE[çi`ldə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
dansk form kilde, av gammeldansk keldæ, tilsvarer norrønt kelda, jf. formen kjelde; beslektet med kald; i denne betydningen etter engelsk source
BETYDNING OG BRUK
; ile
EKSEMPLER
 • mineralsk kilde
 • svovelholdig kilde
 • drikke av kildens klare vann
SITATER
 • [ved veien] er en kilde med en stenkumme
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 376 1873)
 • jeg lagde mit øre til kildens bred, og lytted til nøkkens sange
   (J.S. Welhaven: Samlede Digterverker II 24)
 • [en måtte] ro over sundet til kjelden i Nybø-marken og hente drikkevand
   (Hans E. Kinck: Kirken brænder 38 1917)
 • midt i oasen var det en frisk og kjølig kilde til å bade ansiktet i og drikke seg utørst av
   (Torill Thorstad Hauger: Rødhudenes land LBK 1988)
UTTRYKK
varm kilde
oppkomme med varmt vann
 | jf. geysir
 • vi skal bade, min venn, i varme kilder, hoho, tenk deg selv
   (Erlend Loe: Fvonk LBK 2011)
hellig kilde
oppkomme som er gjenstand for kultus
 • han dro … til den hellige kilden i Lourdes for å be om å bli helbredet for sin kjærlighetssorg
   (Vigdis Hjorth: Hva er det med mor 74 2000)
1.1 
utspring (for elv)
EKSEMPEL
 • Nilens kilder
SITATER
 • hin flod, som har sine kilder på det libyske berg
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 114 1873)
 • Frost husket historiene om Meris far som reiste helt til han fant elvas kilder
   (Bente Pedersen: Ved hjertets ildsted LBK 2001)
overført
 utspring for, opphav til (livskraft, følelse, tilstand e.l.)
SITATER
2.1 
overført
 årsak
; grunn
; anledning
EKSEMPEL
 • være kilde til strid, til stadig ergrelse
SITATER
 • hvilken bundløs kilde til laster og forbrydelser
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter VII 440)
 • alle magtens kilder i dette land vilde jeg gøre mig underdanige. Alt, hvad jord og fjeld og skog og hav rummed af rigdomme
   (Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman 135 1896)
 • møens opfostring hadde altid været en kilde til uenighet mellem dem
   (Sigrid Undset: Husfrue 317 1921)
 • etter hvert ble oppmerksomheten ledet mot andre kilder til distraksjon. Lenestolen, for eksempel
   (Eivind Buene: Enmannsorkester LBK 2010)
2.2 
især som sisteledd i sammensetninger
 sted hvor noe (f.eks. en ressurs) kommer fra, har sitt utspring
SITAT
 • belgvekster er planteverdenens beste kilde til proteiner
   (Gunn Helene Arsky: Spis deg ung LBK 2010)
2.3 
IT
 utgangspunkt for en (hyper)lenke
(bok, dokument eller annet medium som er) opphav til kunnskap, viten
EKSEMPLER
 • studere kildene
 • gå til kildene
 • skriftlige kilder
 • historiske kilder
SITATER
 • kildene til vår kunnskap om vestfrontskulpturen [på Nidarosdomen]
   (Morgenbladet 1934/312/3/4)
 • rimene kan være en god kjelde for studiet av norskhet hos våre eldre diktere
 • kravet til å kunne belegge sine utsagn og hypoteser med kilder var absolutt og ubøyelig
   (Dag Solstad: Roman 1987 177 1987)
 • jf.
   
  [jeg] har drukket skønhed og lærdom af de hedenske kilder
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 94 1873)
3.1 
person med førstehånds kjennskap
 | jf. kildevern
EKSEMPLER
 • hemmelig kilde
 • diplomatiske kilder
 • aviser kan nekte å oppgi kilde
SITATER
 • jeg ved fra sikker kilde, at han søger efter en habil medarbejder
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 25 1886)
 • kilden i Washington hadde ikke sagt noe om noen vill jakt på en kvinnelig irakisk kjernefysiker
   (Jon Michelet: Aftensang i Alma Ata LBK 2003)
 • jeg har det fra ganske sikre kilder at du er i ferd med å bli stevnet for plagiat
   (Torgrim Eggen: Den nye Dylan 262–263 1997)