Søk

kompassrose

kompassrose 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd rose, med henspilling på figurens likhet med en blomst
BETYDNING OG BRUK
stjernelignende figur i et kompass, på et kart e.l. som peker ut hovedhimmelretningene (nord, øst, sør, vest, samt mellomliggende himmelretninger)
EKSEMPEL
 • i tradisjonelle skipskompasser danner kompassrosen en dreibar skive
SITATER
 • dersom Vorherre skulde dreie vinden efter ønskerne i den tid, kom den til at løbe kompassrosen rundt
   (H. Schulze: Fra Lofoten og Solør 6 1865)
 • [polaroksene stod] opstillede i forsvarslinjen som streger paa en kompassrose
   (Otto Sverdrup: Nyt Land I 140 1903)
 • overført
   
  [Wordsworths] opprinnelig frisinnete meninger svinger om til den motsatte siden av kompassrosen
   (Lorentz Eckhoff: Borgeren 35 1958)
 • skattekartet [var] avbildet i boken, med kompassrose og havdybder og stedsnavn og lett fattbar topografi
   (Jan Kjærstad: Jeg er brødrene Walker LBK 2008)