Søk

lærested

lærested 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
skolevesen
 (høyere) læreanstalt
; universitet
; høyskole
SITATER
 • blant studentene ved lærestedene er 25 pst. kvinner
   (Drammens Tidende 1968/191/3/6)
 • de utenlandske læresteder som tidligere har tatt imot norske studenter
   (Dagbladet 1970/1/4/4)
 • resten av kullet oppholdt seg på lignende læresteder spredt utover hele den vestlige verden, fra California i vest til Berlin i øst
   (Gerd Brantenberg: For alle vinder 142 1989)
 • fra midten av 1100-tallet møter vi medlemmer av den norske høygeistligheten ved sentrale læresteder i Frankrike
   (Sverre Bagge: Mennesket i middelalderens Norge 86 1998)