Søk

liv

liv 
substantiv
BØYNINGet; livet, liv
UTTALE[li:v]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt líf, beslektet med leve; denne betydningen trolig innkommet med kristendommen via tysk Leib 'kropp', i denne betydningen ofte etter tysk Leib-; i denne betydningen etter tysk Leibchen, diminutiv til Leib, trolig etter fransk corset (jf. korsett); se også livsens
BETYDNING OG BRUK
det å leve, være til som levende vesen
; tilstand som levende vesen
 | motsatt død
EKSEMPLER
 • redde, frelse, berge noens liv
 • kjenne liv
   | kjenne fosterets bevegelser i livmoren
 • komme, slippe fra det med livet
 • ofre livet
 • ofre liv og blod
 • gi sitt liv for fedrelandet
 • sette livet til
 • miste, late livet
 • det kostet ham livet
 • sette livet på spill
 • hans liv står på spill
 • be for noens (eller sitt) liv
 • kjempe, slåss for livet
 • tjene til livets opphold
 • oppholde, berge livet
   | skaffe seg det nødvendige (særlig mat, klær) for å kunne leve, slå seg igjennom, klare seg
 • pengene eller livet!
   | trussel ved ran
 • ha livet kjært
 • det er liv i ham
   | han lever, han er aktiv, livlig
 • det er vel ikke liv(et) om å gjøre
   | det er vel ikke så farlig
 • det gjelder, står om livet
   | jf. gjelde
 • komme fra noe med livet i behold
   | komme helskinnet, uskadet fra noe; jf. i behold
SITATER
 • du [sommerfuglen], først da alt var skabt, blev givet af skaberfantasien livet
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter I 410)
 • dette smil, som kunde ærgre liv i en sten
   (Hans Aanrud: Fortællinger I 114 1923)
 • ønske livet av nogen
   (Peter Egge: Inde i Fjordene 197 1920)
 • det kunde nu ikke være saa paa livet med det!
   (Hans E. Kinck: Naar Kærlighed dør 336 1903)
   | så absolutt nødvendig, presserende
 • overført
   
  [en] er som paa bare livet for at Sørensen skal komme
   (Vilhelm Krag: Baldevin 139 1925)
   | livende redd for
 • [hun] tok til at stoppe som gjaldt det livet
   (Kristian Elster d.y.: Av Skyggernes Slegt 273 1919)
 • [våknet trollene,] da stod det om livet for dem begge
   (Regine Normann: Nye eventyr 14 1926)
 • med livets gave følger livets krav
   (Arne Garborg: Mogning og manndom I 87 (1875))
 • hun kjendte ikke liv hos barnet, hun bar
   (Sigrid Undset: Husfrue (1923) 13)
 • [det] hadde været liv i [kalven] helt til siste døgn før kalvingen
   (Nationen 1934/176/2/6)
 • verden er haven, og livet er gaven
   (Herman Wildenvey: Samlede Dikt II (1957) 31)
UTTRYKK
stå/trakte/strebe noen etter livet
1 
forsøke å drepe noen
 • i mere enn firti år hadde folk stått ham etter livet
   (Elisabeth Dored: Pilatus og nasareeren 253 1967)
 • de svinset omkring som bikkjer, trygge for at ingen ville strebe dem etter livet akkurat der
   (Liv Balstad: Nord for det øde hav 424 1955)
 • han gikk ut fra at der fremdeles levde folk som stod ham etter livet
   (Vera Henriksen: Klangen av en lutt 60 2001)
2 
overført
 ville noen vondt
skjenke noen livet
ofte
 la være å drepe noen
; benåde, redde noen (som er dødsdømt eller nær ved å dø)
være trett av livet
være livstrett
 • jeg er trett av livet, å gid jeg døde; det er mitt eneste ønske
   (Jens Bjørneboe: Drømmen og hjulet 70 1964)
dømme noen fra livet
dømme noen til døden
 • høiesteret, til hvem sagen indankedes, dømte ham fra livet
   (Conradine Dunker: Gamle Dage (1909) 466)
ta livet av noen
 | ta noens liv
1 
drepe noen
 • dette møtet [mellom Maria Stuart og Elisabeth I] avgjør begges skjebne, tar den enes liv og den annens lykke
   (Paul Gjesdahl: Premièrer og portretter 186 1957)
 • en snikende sykdom, som gikk over til hjernebetendelse og tok hans liv
   (Jon Sørensen: Fridtjof Nansens saga 318 1931)
 • de tok livet hans fordi han var en tenkende og skrivende mann
   (Jon Michelet og Dag Solstad: VM i fotball 1982 275 1982)
   | om Federico Garcia Lorca
 • overført
   
  [forskeren] C.M. Munthe … tok livet av dette senile fantasifoster
   (Wilhelm Munthe: Litterære falsknerier 146 1942)
   | om oppdiktet slektskrønike
2 
overført
 plage forferdelig
 • du tar livet av meg med maset ditt!
ta livet av seg
drepe seg
; begå selvmord
 • [Arthur Koestler] tok livet av seg her i London
   (Jon Michelet: Mannen på motorsykkelen 41 1985)
 • Kristine var forlovet med broren min, men han tok livet av seg
   (Levi Henriksen: Snø vil falle over snø som har falt LBK 2004)
berøve seg (selv) livet
drepe seg
; begå selvmord
 • etpar ulykkelige mandfolk har berøvet sig livet for hendes skyld
   (Sven Elvestad: Himmel og hav 142 1927)
liv og lemmer
se lem
true noen på livet
true med å drepe noen
 • kakser og småkonger som truet ham på livet
   (Johan Borgen: Vikinger. Eventyr 91 1949)
gå på livet løs
gå livsfarlig for seg
; gjelde livet
 • overført
   
  en kamp som gikk på livet løs
   (Liv Køltzow: Verden forsvinner 117 1997)
være liv laga
se lage
gå med livet i hendene
for livet
(som) for å redde livet
; av alle krefter
 • [motstandsmannen] padlet bokstavelig talt for livet
   (Bernt Rougthvedt: Dødsspillet LBK 2012)
for bare livet
 | for sitt bare liv
som om det gjaldt livet
; av alle krefter
 • springe for bare livet
 • de ror for sit bare liv
   (Gabriel Scott: Kilden 151 1918)
 • jf. dialektalt
   
  [hun] måtte for liv få vide, hvad det var
   | for enhver pris, absolutt
 • [han] viste seg uskikket til aktiv statsmann, hva han for sitt bare liv ville være
   (Harry Fett: Godviljens menn 205 1948)
ikke for sitt bare liv
 (grunnbetydning 'selv om det gjelder ens liv')
ikke for noen pris
; på ingen måte
; absolutt ikke
 • han ville ikke for sitt bare liv tilbake til den situasjonen igjen
 • han visste ikke for sitt bare liv hva han skulle si
   (Agnar Mykle: Lasso rundt fru Luna 385 1954)
 • hun kunne ikke for sitt bare liv forstå hans politiske valg
   (Jan Jakob Tønseth: Prosten LBK 2013)
holde liv i (noen)
fø på (noen)
 • jeg har mange mennesker og endda flere dyr at holde liv i
   (Knut Hamsun: Markens Grøde I 110 1917)
stå til liv
1 
ikke (lenger) være umiddelbar fare for døden
2 
muntlig, også som svar på spørsmål om hvordan man har det
 ikke gå så verst
; stå brukbart til
så lenge det er liv, er det håp
ordtak
 • en av dem ymtet om at her hadde de ikke en sjanse i havet, mens en annen nevnte det gamle visdomsordet at så lenge det er liv, er det håp
   (Arnfinn Haga: Nødlanding LBK 2010)
skremme/plage livet av noen
overført
 skremme eller plage noen forferdelig, over alle grenser
 • i lang tid hadde jeg plaget livet av den elskelige redaktør Kai Flor
   (Aksel Sandemose: Minner fra andre dager 175)
levd liv
1 
liv med vekt på det man har fylt det med (på godt og vondt)
 • ansiktet var ikke herjet av sykdom, bare av levd liv
   (Chris Tvedt: Dødens sirkel LBK 2010)
 • [ungdommene er] fullstendig uten spor, uten rester av levd liv
   (Maja Lunde: Blå 10 2017)
 • det oste ikke akkurat levd liv av ham
   (Stig Aasvik: Lofotveggen 176 2017)
 • de fleste forfattere bruker på en eller annen måte replikker og hendelser fra levd liv
   (Kaja Schjerven Mollerin: Vigdis, del for del 226 2017)
   | referert utsagn av Vigdis Hjorth
2 
noe som har en direkte forbindelse med eller er basert på sanseliv eller livserfaring
 • [han] kunne ikke gjøre Chopin til levet liv, men han har altså sittet der og klunket [på pianoet] opp gjennom tidene
   (Ketil Bjørnstad: Historien om Edvard Munch 274 1996)
bøte med livet
1.1 
også overført om gjenstander med tanke på deres funksjon
 det motsatte av død
EKSEMPEL
 • sveve mellom liv og død
SITATER
 • det gjaldt liv eller død
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 38 1874)
 • det var ikke liv i radiatoren
   (Trude Marstein: Så mye hadde jeg 78 2018)
   | jf. død (adjektiv)
UTTRYKK
på død og liv
 | på liv og død
se død
på harde livet
 (grunnbetydning 'som for å redde livet')
av alle krefter
 • de [må] kappe og hive på har’e live’
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede Digte II 153)
   | som om det gjelder å redde livet, av alle krefter
 • han vil på harde livet ha meg med på å chartre en båt [til smugling]
   (Arthur Omre: Smuglere 75 1935)
 • sosiologien … strever på harde livet med å ordne og sortere og gruppere oss
   (Torborg Nedreaas: Ytringer i det blå 81 1967)
få liv i
1 
 • ambulansefolkene [greide] å få liv i kvinnen
   (Jon Michelet: Den frosne kvinnen LBK 2001)
 • overført
   
  [teaterregissøren] har maktet å nyansere, å få liv i Bjørneboes skikkelser
   (Tore Rem: Født til frihet LBK 2010)
2 
overført
 få til å virke
 • et håpløst forsøk på å få liv i motoren
   (Kjersti Scheen: Bare en dag LBK 1997)
 • bilen er like død, selv mannen med startkablene kan ikke få liv i den
   (Christopher Friis-Baastad Grøndahl og Arne Svingen: Ayatollah highway LBK 2002)
puste/blåse liv i
1 
bibelspråk
 gi liv ved å puste inn i
 • [Herren] blåste livets ånde i [menneskets] nese
   (1 Mos 2,7; 2011: livspust)
2 
overført
 gjøre (noe dødt) levende
 • han greide å blåse liv i foreningen igjen
 • historien blåste liv i Elvestads spekulasjoner om sin far
   (Bernt Rougthvedt: Riverton 334 2007)
i live
 (med foreldet dativ entall av liv)
levende
 • være i live
 • sprelsk ilive og vital som en ungdom
   (Solvejg Eriksen: Hele Norges Lalla 193 1945)
kalle/vekke noe(n) til live
 (med gammel dativ entall av liv)
1 
også overført
 gjenoppvekke noe(n)
2 
 • vekke minner til live
 • navn som vekket til live spredte forestillinger om ørkenfolkene i Sahara. Mzabitter, kabiler og tuareger
   (Axel Jensen: Ikaros 37 1957)
livs levende
litterært
 • et livs levende minne
   (Aksel Sandemose: Varulven 198 1958)
1.2 
litterært
 (organiske veseners) levende tilstand (i alminnelighet, som helhet) med dertil knyttede funksjoner
EKSEMPEL
 • organisk liv
SITATER
UTTRYKK
livets tre
 | foreldet eller arkaiserende livsens tre
 (etter 1 Mos 2,9, 3,22; jf. latin arbor vitae; jf. også livsens)
1 
bibelspråk
 det tre i Edens have som gav evig liv til den som spiste av fruktene
2 
tre som representerer eller symboliserer livet
 • Yggdrasil, livets tre i norrøn mytologi
   (Torgrim Eggen: Jern LBK 2010)
 • en blomst paa livets træ, livets evigunge træ
   (Nils Collett Vogt: Digte i utvalg 6 1919)
3 
medisin, overført
 mønster i hjernen (sett ved gjennomskjæring) som minner om et tre
 • hvis man snittet gjennom lillehjernens hvite substans, så man et mønster som et tre. Det ble derfor kalt arbor vitae, livets tre
   (Jan Kjærstad: Kongen av Europa LBK 2005)
1.3 
en(hver) av de forskjellige, avsluttede, på hverandre følgende tilværelser som (etter folkelig tro) visse vesener kan gjennomleve
EKSEMPEL
 • katten har ni liv
SITAT
 • man sier at e’ katte har ni liv, og Chat Noir som vi i dag kjenner det, har den fjerde hammen på
   (Solvejg Eriksen: Hele Norges Lalla 45 1945)
et menneskes (dyrs) tilværelse (eksistens) med tanke på dens varighet
; levetid
EKSEMPLER
 • han bodde i samme by hele sitt liv, hele livet
 • det var et minne for livet
 • de ble venner for livet
 • her i livet
   | motsatt tiden, tilværelsen etter døden
 • i dette liv
   | motsatt tiden, tilværelsen etter døden
 • i hele mitt liv har jeg aldri hørt maken
 • vie sitt liv til en oppgave
 • hun ville leve sitt eget liv
 • ulykken merket ham for livet
SITATER
 • støv skal du [slangen] ete alle ditt livs dager
   (1 Mos 3,14; 2011: alle dine levedager)
 • hvorlænge varer et menneskes liv?
   (Henrik Ibsen: Gildet på Solhaug 10 1883)
 • jeg har levet den bittreste stund i mit liv
   (Henrik Ibsen: Vildanden 165 1884)
 • aldrig i dette liv slutter jeg forlig med de nedbrydende kræfter i samfundet
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 51 1886)
 • skammen blev siddende paa Dem for livet
   (Alexander L. Kielland: Fortuna 308 1884)
 • jeg [har] aldrig i mit liv visst om saa meget
   (Gunnar Heiberg: Samlede dramatiske verker I 104)
 • i et folks liv regnes der ikke med aar, men med menneskealdre
   (Arne Garborg: Vor Sprogudvikling 26 1897)
 • tenke seg til at jeg skal leve et helt liv, og det er til og med mitt liv, uten at jeg er i nærheten av den sti hvor mine dypeste behov kan bli sett og hørt
   (Dag Solstad: «Ellevte roman, bok atten» 56 1992)
UTTRYKK
forkorte sitt liv
ta livet av seg
aldri i livet
muntlig
 absolutt ikke
 • dette kan aldri i livet være sant
 • «jeg kunde muligens forelske mig en smule i Rose.» «Du – aldrig i livet!»
   (Sigrid Undset: Vaaren 9 1914)
 • jf. låttittelen
   
  Aldri i livet
   (Finn Kalvik 1981)
 • jeg kan aldri i livet fri meg for at det først, før evnen og kyndigheten, er en egenskap og en kvalitet
   (Torborg Nedreaas: Vintervår 43 1982)
 • aldri i livet om hun får meg til å bade
   (Tomas Espedal: Hun og jeg 40 1991)
i levende live
 (med gammel dativ entall av liv)
i (noens) levetid
; mens (noen) lever
 • jeg så henne aldri i levende live
 • [Florence Nightingale var] en helgenskikkelse i levende live
   (Richard Herrmann: Victoria 186 1987)
 • om kvelden hadde de sett reportasjer og bilder på TV av det de allerede hadde sett i levende live
   (Knut Faldbakken: Uår. Samlebind LBK)
i liv og i død
1 
(både) mens man lever og etter at man er død
2 
overført
 under alle omstendigheter
; i alle forhold
 • holde sammen i liv og i død
ha livet foran seg
(være ung og derfor) ha lenge igjen å leve
liv og lære
2.1 
i dataspill
 avgrenset (kortere) spilleperiode
; forsøk på å nå et bestemt mål
EKSEMPEL
 • ha tre liv igjen
2.2 
(et levende vesens, særlig et menneskes) tilværelse, sett som helhet (med det innhold, de opplevelser som fyller den, er knyttet til den)
EKSEMPLER
 • bli til noe i livet
 • ta livet med ro
 • slik, sånn er livet
 • livets alvor gikk opp for henne
SITATER
 • hendes livs velgjører
 • slip dit kald i livet
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 148 1872)
 • det gælder at bevare tre liv for lykken, – ej alene mit
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 139 1873)
 • [du måtte] begynde forfra – et nyt liv
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 97 1877)
 • politiken er jo dog hovedsagen i livet – eller for et blad ialfald
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 104 1882)
 • jeg vil ikke gå igennem livet med et lig på ryggen
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 109 1886)
 • del livet med os, Asta
   (Henrik Ibsen: Lille Eyolf 157 1895)
 • mit livs store værk
   (Henrik Ibsen: Når vi døde vågner 68 1899)
 • jeg havde også et liv at leve
   (Henrik Ibsen: Når vi døde vågner 143 1899)
 • hans liv gik fra ett arbeide til et andet
   (Knut Hamsun: Markens Grøde I 89 1917)
 • de mennesker som den nyomvendte møter da han kommer hjem, er like klønete som han når det gjelder å ordne sitt eget liv
   (Paul Gjesdahl: Premièrer og portretter 40 1957)
 • vi lever våre liv
   (Jan Erik Vold: Entusiastiske essays 61 (1965))
 • livene deres er uten innhold og mening
   (Margaret Skjelbred: Andrea D 158 2006)
 • avhandlingen rokker ved de tradisjonelle oppfatninger av hvordan fritidsaktiviteter påvirker livene våre
   (Apollon 2009/4/11/3)
 • [det] så ut som om jeg gjorde en manns innsats for å holde de to livene våre på rett kjøl
   (Roy Jacobsen: Vidunderbarn 10 2009)
 • [hverdagen] livene våre består av
   (Vigdis Hjorth: Snakk til meg 179 2010)
 • – Hvordan har det gått med deg siden sist? – Det har vel gått litt opp og ned, sier jeg. Ja, sånn er livet, sier hun
   (Ingvild H. Rishøi: Vinternoveller 56 2014)
2.2.1 
i bestemt form
 tilværelse (med det den gir, især av gleder, nytelser) i rik fylde, i fullt monn
EKSEMPEL
 • nyte livet
SITATER
 • sommernat på vidden. Ja det havde været livet
   (Henrik Ibsen: Når vi døde vågner 160 1899)
 • [døtrene] skulde ha litt glæde de også, føle livet engang
   (Kristian Elster d.y.: Av Skyggernes Slegt 23 1919)
UTTRYKK
det er livet
brukt for å uttrykke at det forannevnte er det beste som livet har å by på
 • livet på safari – livet på reis – det er livet
   (Moss Avis 01.02.1936/2)
 • fela – det er livet, det
   (Romsdals Budstikke 30.09.1983/28)
 • det er ingenting som slår sommeren på Sørlandet. Det er livet
   (Grimstad Adressetidende 23.04.2019/28)
leve livet
se leve
2.2.2 
nytelser, fornøyelser som tilværelsen gir (kan gi) gjennom forlystelser e.l.
EKSEMPLER
 • gå ut på livet
   | på rangel, eventyr, på vift
 • få smak på livet
SITATER
 • de var unge og fyrige og ikke spor medtat av en nat i livet
   (Knut Hamsun: Segelfoss By II 32 1915)
   | med rangel, festing
 • stedet kan by på jenter som er ute på livet
   (Gunnar Brinck og Harry Sjøgren: Guide til Europas natteliv 28 1972)
2.3 
(levende veseners, især menneskers) tilværelse med tanke på dens former (livsforhold, kår, livsførsel)
 | jf. levnet
EKSEMPLER
 • skildre plantenes, dyrenes liv
 • et stillesittende liv
 • et vilt, uregelmessig liv
 • føre et rolig liv
 • han har ødelagt livet vårt
 • ta livet med ro
SITATER
UTTRYKK
liv og levnet
gjøre livet surt for noen
 | litterært gjøre noen/seg livet surt
se sur
2.3.1 
menneskers tilværelse slik den former seg under bestemte forhold (avhengig av sted, tid, miljø e.l.)
 | jf. også sammensetninger som landliv, reiseliv og familieliv, samliv
EKSEMPLER
 • livet i byen, på landet
 • livet til sjøs, på landjorden
 • livet i gamle dager
 • det huslige liv
 • et liv i luksus
 • folkets liv
 • språkets liv
   | språkets tilværelse, utvikling, historie (især etter den eldre oppfatning at språket er en selvstendig levende organisme)
SITAT
 • livet skaper mengder av individer, prøver seg frem i mange retninger, inntil endelig den mest livsdyktige er funnet
   (Lorentz Eckhoff: En verden 31 1964)
om (nærmere angitt) side eller område av menneskers tilværelse eller virksomhet
3.1 
gruppe av foreteelser knyttet til en viss del av menneskers (eller andre levende veseners) natur
 | jf. sammensetninger som driftsliv, følelsesliv, kjønnsliv, sjeleliv, tankeliv
EKSEMPLER
 • sjelelig liv
 • sjelens liv
 • det indre liv
   | tanker og følelser
 • det ytre liv
   | utadvendt virke eller opptreden
3.2 
menneskelig virksomhetsområde (med de foreteelser som er knyttet til det)
 | jf. også sammensetninger som forretningsliv, samfunnsliv, åndsliv
EKSEMPLER
 • det åndelige liv
 • det religiøse liv
 • det offentlige liv
 • det industrielle liv
 • det praktiske liv
SITATER
virksomhet, interesse som man lever for, som fyller ens tilværelse, som man helt går opp i
SITATER
 • vandringen er lappens liv
   (Carl Schøyen: Tre stammers møte 63 1919)
 • hans bedste liv var at vanke om i skog og mark
   (Knut Hamsun: Rosa 257 1908)
(fellesbetegnelse for) forhold, kår som mennesker under sin tilværelse lever i, opplever, stilles overfor
EKSEMPLER
 • livet hadde fart hardt frem med ham
 • livets goder er ulike fordelt
SITATER
 • der går en Nemesis igennem livet
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 121 1873)
 • jeg fandt hende mere klog på livets gang end på livsens bog
   (Henrik Ibsen: Digte 80 1875)
   | mere klok på tilværelsens (små, daglige) hendelser enn på dens dypere sammenheng
 • [De har] i sandhed prøvet livet
   (Henrik Ibsen: Gengangere 65 1881)
 • livet hadde lært ham så mangt
   (Carl Schøyen: Tre stammers møte 168 1919)
UTTRYKK
(leve på) livets skyggeside
1 
(leve under) kummerlige, dårlige forhold
 | jf. skyggeside
 • jf. boktittelen
   
  Vikas smukkeste pige. Fortælling fra livets skyggeside
   (Rudolf Muus 1910)
2 
(befinne seg, havne i) en uheldig livssituasjon (især som resultat av livsførsel)
 | jf. skyggeside
 • jeg lærte at jeg for enhver pris måtte unngå livets skyggeside
   (Gaute Heivoll: Før jeg brenner ned 110 2010)
(leve på) livets solside
1 
(leve under) gode, gunstige forhold
 | jf. solside
 • paa livets solside
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Over Ævne II 33 1895)
 • han [hadde] ligget paa livets solside - sin store og strenge fars stolthet
   (Øvre Richter Frich: Lille-Jonas Fjeld 7 1918)
 • et enfoldig lite menneske som ikke hadde sett for meget av livets solside
   (Johan Borgen: Vi har ham nå 79 1957)
2 
(befinne seg, havne i) en heldig livssituasjon (især som resultat av livsførsel)
 | jf. solside
livets skole
overført
 tilværelsen betraktet som en skole hvor man får erfaringer og livsvisdom
 • [han] hadde gaat i livets skole
   (Hans E. Kinck: Doktor Gabriel Jahr 18 1902)
 • hun har lært i livets skole å bli svikefull og skjønn
   (Herman Wildenvey: Samlede Dikt I (1957) 14)
 • de trange kår i hjemmet gjorde at Brahms tidlig kom ut i livets harde skole
   (Amalie Christie: Mennesket og musikken 171 1948)
levende virkelighet (især til forskjell fra noe som bare er tenkt eller oppkonstruert)
EKSEMPLER
 • teorier som står fjernt fra det levende liv
 • dramaets personer er tatt like ut av livet
SITATER
 • jeg vil gribe ind i livet med en virksom hånd
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 37 1886)
 • kvinder og mænd, – slig som jeg kendte dem ude fra livet
   (Henrik Ibsen: Når vi døde vågner 138 1899)
UTTRYKK
sette (ideer/planer) ut i livet
virkeliggjøre (ideer, planer)
 • en spesielt kreativ tid, da så mange spennende tanker og ideer ble satt ut i livet
   (Dag Solstad: Artikler 1993–2004 LBK 2004)
 • hun hadde en sterk vilje til å sette sine ønsker ut i livet
   (Liv Helene Willumsen: Havmannens datter 39 1997)
bibelspråk, religion
 (troendes, frelstes) salighetstilstand, uendelig fortsatte ikke-jordiske tilværelse etter døden
; (troendes, frelstes) samfunn med Gud (før og etter døden)
EKSEMPLER
 • det evige liv
 • det hinsidige liv
 • det tilkommende liv
 • det annet liv
 • tro på et liv etter dette
SITATER
 • smal er den veien som fører til livet
   (Matt 7,14)
 • så har da Gud også latt hedningene få vende om til livet
   (Apg 11,18)
UTTRYKK
livets bok
 | livsens bok
 (etter Åp 21,27, hvor det betegner en bok hvor menneskenes gode gjerninger og de saliges navn tenkes opptegnet; jf. også livsens)
1 
Bibelen
 | jf. livsensbok
2 
overført
 bok, dokument som danner grunnlaget for en bestemt lære eller ideologi
 • det du tror på utover det, Fred, den fortelling du klamrer deg til … som om det virkelig skulle være «livets bok»
   (Kari Bøge: For alt jeg vet LBK 2000)
 • [Rudolf] Steiner kunne … fortelle at han …var i stand til å fordype seg i «livets bok», den altomfattende kunnskapen som ifølge okkult tradisjon finnes i den såkalte «Akasha-krøniken»
   (Tore Rem: Sin egen herre 123 2009)
3 
overført
 tilværelsens dypere sammenheng
 • jeg fandt hende mere klog på livets gang end på livsens bog
   (Henrik Ibsen: Digte 80 1875)
   | mere klok på tilværelsens (små, daglige) hendelser enn på dens dypere sammenheng
7.1 
overført
 Kristus, som den som fører menneskene til salighet og samfunn med Gud
SITAT
 • jeg er oppstandelsen og livet
   (Joh 11,25)
overført
 det å leve, bestå
; eksistens
EKSEMPLER
 • foretaket fikk ikke noe langt liv
 • han kjempet for sitt politiske liv
   | sin fortsatte eksistens som politiker
SITATER
8.1 
det å leve videre i folkeminne, tradisjon e.l.
SITAT
 • der vester har endnu hans gerning liv i sagnet, som djerveste dåd
   (Henrik Ibsen: Digte 88 1875)
(menneskers eller andre levende veseners livlige, ivrige) bevegelser, ferdsel, virksomhet e.l.
EKSEMPEL
 • det var et yrende liv på torget
SITATER
UTTRYKK
liv i leiren
se leir
liv og røre
1 
livlig, hektisk virksomhet
 • det er liv og røre i den trønderske vinteridretten for tiden
   (Verdens Gang 14.02.1948/8)
 • rimelig buss- og privatbilavstand fra Storgatas liv og røre
   (Dag Solstad: Roman 1987 243 1987)
 • liv og røre med hest og vogn og høyonn
   (Tove Nilsen: G for Georg 173 1997)
 • liv og røre reflekterer … livet slik det er
   (Ørnulf Hodne: Folkeskolen i folkeminnet LBK 2010)
2 
glede
; begeistring
 • han skaper liv og røre hvor han så viser seg
 • det ble straks liv og røre i salen
 • vi [vil] nu nødig undvære disse nesten aarlige besøk av den originale maler [Carl Dørnberger] og hans friske kunst. Han bringer alltid liv og røre med sig hvor han ferdes
   (Dagbladet 21.11.1924/4 Jappe Nilssen)
10 
overført
 livskraft (og livsglede)
; energi
; iver
SITATER
 • kong Skule (med liv): «Når Håkon kommer, vil jeg bede om grid!»
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 210 1872)
   | livlig, ivrig
 • nu kom der liv i sagføreren
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 152 1874)
   | nå ble han ivrig, interessert
 • her er kommet penge imellem folk; liv og rørelse
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 5 1882)
 • det [var] aldrig lykkedes ham at bringe liv og frodighed i den store vidløftige virksomhed
   (Alexander L. Kielland: Skipper Worse 14 1882)
 • der skulde blive liv og munterhed i huset
   (Alexander L. Kielland: Fortuna 27 1884)
 • den lille, magre skikkelse sitrede af liv og energi
   (Nils Collett Vogt: Familiens sorg (1914) 45)
 • jeg maatte sætte litt liv i dem
   (Gunnar Heiberg: Samlede dramatiske verker I 123)
   | sette litt fart i dem, muntre dem litt
 • der forkyndes guds ord med ånd og liv
   (Carl Schøyen: Tre stammers møte 57 1919)
   | kraft, inderlighet
 • spetakkelmakerne holder liv i hverandre
   (Dagbladet 1934/226/3/3)
   | holder hverandre i ånde
 • han tok omkring [pianoet], gav det liv, slik at det ophørte med å være en fin, gammel trekasse i en stue
   (Jens Bjørneboe: Under en hårdere himmel 163 1957)
UTTRYKK
med liv og lyst
 (jf. tysk mit Lieb und Lust, grunnbetydning 'med glede og lyst')
med fart og iver
11 
levende uttrykksfullhet
EKSEMPEL
 • det var liv over hennes ansikt
11.1 
især
 anskuelighet, preg (illusjon) av levende virkelighet, av livaktighet i (kunstnerisk) gjengivelse, fremstilling e.l.
EKSEMPLER
 • skikkelsene i dramaet mangler liv
 • gi en skildring liv
 • det var liv over fortellingen
SITATER
 • støttens ansigt tog liv og smilte imod dem
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 99 1873)
 • de tørre, nøgne stuer fik liv med gardiner og gyldenlakker
   (Alexander L. Kielland: Fortuna 170 1884)
   | fikk preg av å være levende, bebodd
12 
levende organisme, vesen (plante eller særlig menneske, dyr)
SITATER
 • hvert evige liv slog sig ihjel
   (Nicolai Ramm Østgaard: Fra Skov og Fjeld 106 1858)
 • [her er] ikke et liv
   (Sigbjørn Obstfelder: Skrifter I 186 1917)
   | ikke et levende vesen, ikke en sjel
 • det var synd for dig, vesle livet
   (Sigrid Undset: Kransen (1923) 247)
 • helst vil jeg bytte [gamp], for jeg maa nu ha et liv igjen
   (Hans Aanrud: Fortællinger I 75 1923)
 • jf. også
   J.S. Welhaven: Samlede Digterverker II 201
UTTRYKK
det ufødte liv
især i forbindelse med abortdebatt
 foster(et)
 • i 1973 er det kristne borgerskapet bekymret over det ufødte liv
   (VG 12.07.1973/3)
 • for KrF er det derfor viktig å holde fast på kjerneverdiene og verne om det ufødte livet
   (Dagbladet 15.08.2016/10)
12.1 
kollektivt
 organiske, levende vesener eller organismer (dyr, vekster)
EKSEMPEL
 • det var ikke liv å se noe sted
SITAT
12.2 
forsikring
 person som gjenstand for livsforsikring
EKSEMPEL
 • et godt liv
   | en person med god helse
12.2.1 
metonymisk
 livspolise
; livsforsikring
EKSEMPLER
 • tegne liv
 • agent i liv
13 
foreldet, unntatt i faste forbindelser
EKSEMPLER
 • jage en kniv i livet på noen
 • ha folk like inn på livet av seg
   | i sin umiddelbare nærhet, sjenerende nær
UTTRYKK
gå noen (inn) på livet
 | gå inn på livet av noen
forsøke å angripe noen
; trenge inn på noen
 • da de gikk ham nærmere på livet, tilstod han alt
   | da de spurte ham nærgående ut, trengte mer inn på ham
 • den onde tør ikke gå mig på livet nu!
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 82 1872)
 • jf.
   
  [de rente] spaniolerne paa livet
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter III 493)
komme noe(n) inn på livet
 | komme inn på livet av noe(n)
især overført
 lære noe(n) inngående å kjenne
; bli helt fortrolig med noe(n)
 • [Erik Werenskiold] var kommet naturen i folk og land tættest ind paa livet
   (Morgenbladet 1925/348/4)
 • jf.
   
  Herring ville ikke ha ham inn på livet av seg
   (Stein Riverton: Beate Winters merkelige historie 173)
bli noen fra livet
litterært
 holde seg unna noen
; la noen være i fred
 • bli mig fra livet med hendes kunster!
   (Nini Roll Anker: Huset i Søgaten 27 1923)
holde seg noe(n) fra livet
også overført
 holde noe(n) fra seg, på avstand
 • [han] holder sig en sværm abekatte fra livet
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 141)
 • holde sig nøden fra livet
   (Gabriel Scott: Kilden 195 1918)
holde noe(n) fra livet
holde noe(n) på avstand
 • holde armoden fra livet
 • lidt efter lidt [ble] alle, hun tænkte paa, hendes fiender, som det gjaldt at holde fra livet
   (Johan Bojer: Hvide fugle 22 1904)
 • holde en sporhund fra livet
   (Elisabeth Dored: Den fønikiske trappen 134 1963)
 • samle nøtter, bær, skjell etc. for å holde sulten fra livet og overleve
   (Ottar Brox: Kan bygdenæringene bli lønnsomme? 19 1989)
ville noe(n) til livs
 (med genitiv av liv)
ville gjøre det av med, ramme noe(n)
 • det var saken, ikke personene han ville til livs
 • du vil dine foresatte tillivs
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 74 1882)
 • [ikke] la seg overraske av dem som ville ham til livs
   (Finn Halvorsen: Jomfruen, helgenen og banditten 209 1959)
komme noe(n) til livs
 (med genitiv av liv)
få rammet, skadet noen
renne seg en stake i livet
13.1 
kroppen som sete for indre organer og følelser (som tradisjonelt knyttes til organene)
EKSEMPLER
 • ha mot, ære skam i livet
 • få seg en skrekk i livet
UTTRYKK
skyte hjertet opp i livet
ha hjerte i livet
med liv og sjel
 (jf. tysk mit Leib und Seele)
med kropp og sjel
; helt og holdent
; helt igjennom
 • han er friluftsmann med liv og sjel
 • jeg står Dem til rådighed med liv og sjæl
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 104 1879)
 • hun var vestlending med liv og sjel og vilde sikkert blitt rasende hvis jeg hadde foreslått henne å stikke bort morsmålet for en eneste kveld
   (Julli Wiborg: Kusinen fra landet 52 1931)
13.2 
overført
 (del av) gjenstand, som i form eller stilling i forhold til noe annet minner om en kropp
 | jf. livholt
13.3 
overkropp
EKSEMPLER
 • være lang i livet
 • ta, holde noen om livet
 • legge armen om livet på noen
SITAT
13.4 
midje
EKSEMPEL
 • ha et belte om livet
SITATER
13.5 
især i uttrykk for å spise og drikke, for fordøyelse
 mage
; buk
SITAT
 • de var syke over livet og hadde forspist sig
   (Hans E. Kinck: Sneskavlen brast I 224 1918)
UTTRYKK
få (seg) noe i livet
få noe å spise (eller drikke)
få seg noe til livs
 (med genitiv av liv)
foreldet
 få noe å spise (eller drikke)
sette til livs
 (med genitiv av liv)
1 
fortære (særlig i store mengder)
2 
overført
 sluke ved lesning
 • Gud ved, hvor mange engelske misseromaner jeg har sat tillivs i den senere tid
   (Sfinx: Vi og Voreses 152 1899)
13.6 
særlig litterært, medisin
; tarminnhold
; avføring
EKSEMPEL
 • ha hardt, løst liv
13.7 
underliv som sete for forplantningsorganer
SITAT
 • en som skal utgå av ditt eget [Abrahams] liv, skal arve dig
   (1 Mos 15,4; 2011: en av ditt eget [Abrahams] kjøtt og blod skal arve deg)
13.7.1 
især
EKSEMPEL
 • barnet i mors liv
UTTRYKK
fra mors liv av
fra (før) fødselen
 • han var kanske bestemt for oppositionen fra mors liv av
   (Waldemar Ager: Hundeøine 168 1929)
livs frukt
poetisk
 barn
 • han var hennes livs frukt
 • « … velsignet er du blant kvinnene, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.»
   (Finn Halvorsen: Jomfruen, helgenen og banditten 116 1959)
 • overført
   
  verdensteorien er blitt mitt livs frukt
   (Thure Erik Lund: Uranophilia LBK 2005)
14 
bare som første ledd i sammensetninger som betegner noe som er knyttet til en bestemt person
15 
om klesplagg eller del av klesplagg
15.1 
klesplagg (for kvinner) som dekker overkroppen (omtrent) til midjen
 | til forskjell fra skjørt, bukse
; jf. sammensetningene kjoleliv, snøreliv, solliv
15.2 
om eldre forhold
 ermeløst klesplagg for barn som dekker overkroppen, med knapper som strømpestroppene knappes på
15.3 
del av klesplagg som dekker overkropp og/eller midje
EKSEMPEL
 • kjolen, frakken er for trang i livet