Søk

livlig

livlig 
adjektiv
BØYNINGlivlig
UTTALE[li`vli]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt lífligr, avledet av líf; se liv; med suffikset -ligr; se -lig
BETYDNING OG BRUK
især om sted, lokalitet
 som er fylt av liv, av mange menneskers (eller andre levende veseners) ferdsel, travle virksomhet e.l.
EKSEMPLER
 • en livlig by
 • en livlig gate
SITAT
 • en livlig, fargerik og utadvendt sjøfartsby
   (Espen Haavardsholm: Mannen fra Jante LBK 1988)
om person, især om sinn, ånd
 oppvakt, våken, mangesidig (og aktivt) interessert
 | jf. åndslivlig
EKSEMPEL
 • en livlig ånd
SITAT
 • livlige sinn, som længsler er lagt i
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede Digte II 130)
UTTRYKK
livlig fantasi
2.1 
om ansikt, ansiktsuttrykk
 som er preget av liv, åndelig våkenhet, interesse e.l.
SITATER
 • hans livlige ansigt
   (Henrik Ibsen: Samlede verker XV 185)
 • øjnene [er] livlige, spillende
   (Henrik Ibsen: Hedda Gabler 61 1890)
 • jeg har livlig mimikk når jeg er sammen med andre
   (Helene Uri: Dyp rød 315 LBK 2001)
om person
 livsglad
; munter
EKSEMPEL
 • en livlig dame
3.1 
munter og lettlivet
; preget av rangling, eventyr
SITATER
 • en ung man med en ganske livlig fortid
   (Bjørnstjerne Bjørnson: En Hanske 115 1883)
 • etter en livlig aften kunne det ligge noen tusener [i pengesedler] i [sprekken mellom setet og rygglenet i sofarekken]
   (Olav Angell: Oslo ved midnatt LBK 1997)
3.2 
om menneske eller dyr
 som (stadig) er i (ivrig) bevegelse, aktivitet
; kvikk
EKSEMPLER
 • et livlig barn
 • ha et livlig vesen
SITAT
3.3 
om person også
 (ivrig eller muntert) snakksom
SITAT
 • mange blev nu livlige ved at tale om disse emner
   (Alexander L. Kielland: Skipper Worse 208 1882)
om bevegelse e.l.
 ivrig og energisk
SITAT
 • [han] går i livlig bevægelse frem til bordet
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 24 1872)
4.1 
om handling, virksomhet e.l.
 som foregår med fart og/eller iver, intensitet
EKSEMPLER
 • en livlig samtale
 • en livlig diskusjon
 • forslaget fikk livlig tilslutning
 • høste livlig bifall
 • bli livlig applaudert
 • være livlig interessert i noe
 • en livlig brevveksling
 • et livlig samkvem
SITATER
 • Svanhild (livligt): «Jo, peg på målet, og jeg sætter over!»
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 33 1873)
   | livfullt, ivrig
 • dansen går livligt borte på græsvolden
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 32)
 • andre holdt seg mer i bakgrunnen, … men [fulgte] hele tida … livlig med, nesten opphisset i sine indre
   (Dag Solstad: Genanse og verdighet LBK 1994)
4.2 
handel, om marked e.l.
 som viser liv og rørelse, er preget av sterk virksomhet
EKSEMPLER
 • det har vært en livlig etterspørsel etter varen
 • en livlig omsetning
SITATER
 • kjøttmarkedet flaut. Fleskemarkedet livlig
   (Nationen 1928/174/5/5–6)
 • matserveringen var slutt, men det var en livlig omsetning av øl
   (Chris Tvedt: Dødens sirkel LBK 2010)
4.3 
om tilstand, ofte om samvær e.l.
 som er preget av liv, av mange menneskers nærvær, av muntre eller dramatiske begivenheter
EKSEMPLER
 • et livlig møte
 • det gikk livlig for seg
 • det var en livlig fest
SITATER
 • [det var] livligt hjemme i Løvdahls hus
   (Alexander L. Kielland: Fortuna 95 1884)
 • [en] livlig tvangsauksjon
   (Aftenposten 1934/545/1/4–7)
4.4 
om skildring, gjengivelse e.l.
 som er preget av liv, friskhet, anskuelighet
EKSEMPLER
 • en livlig skildring
 • livlige farger
   | friske, kraftige