Søk

lysten

lysten 
adjektiv
BØYNINGlystent, lystne
UTTALE[ly`st(ə)n]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
til norrønt lystr; jf. lyst
BETYDNING OG BRUK
mest litterært
 begjærlig
; grådig
; grisk
SITAT
 • Anders [gikk] der blank i blikket og saa ut som en lysten ræv
   (Gabriel Scott: Kilden 192 1918)
som ivrer etter, har lyst til (å gjøre noe)
SITAT
 • [ålen] finder snart frem til foringspladsene og samler sig lystent i haabet om mer
   (Gabriel Scott: Kilden 52 1918)
UTTRYKK
lysten etter
som har lyst på
 • spillerne … virker offensive og lystne etter å vise mer
   (Moss Avis 17.03.2012/16)
lysten på
særlig i nekting
 som har lyst til
; som har lyst på
 • [jeg] var lidet lysten på at sætte over råkene
   (Fridtjof Nansen: Fram over Polhavet II 75 1897)
 • vi var ikke lystne paa jagt idag
   (Otto Sverdrup: Nyt Land II 207 1903)
 • dødstrette og lite lystne på å ta fatt
   (Kjell Gundersen: Emelie, fiskehandlerens datter LBK 1999)
 • regnet med at du ikke var så lysten på å prate med dem akkurat nå
   (Lars Saabye Christensen: Blodets bånd 142 1985)
som har seksuelt begjær
 | jf. lyst
SITATER
 • hoffets lystne halvmænd
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 94 1873)
 • jf.
   Henrik Ibsen: Brand 25 1885
 • vi presset oss tett og lystent mot hverandre
   (Peter Serck: Natten LBK 2010)
3.1 
som viser, vitner om erotisk begjær
SITATER
 • de halvt lystne, halvt foragtelige blik, de fik
   (Alexander L. Kielland: Skipper Worse 108 1882)
 • de så på hverandre med lystne øyne
   (Herbjørg Wassmo: Karnas arv LBK 1998)