Søk

maksime

maksime 
substantiv
BØYNINGen; maksimen, maksimer
UTTALE[maksi:`mə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra fransk maxime, av middelalderlatin maxima (regula, sententia) ’den største, viktigste (regel, læresetning)'
BETYDNING OG BRUK
litterært
 subjektiv grunnsetning
; moralsk leveregel
SITATER
 • revolutionernes maxime: Hjælp dig selv, saa hjælper dig Gud
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter IV,4 304)
 • maksimen om å forandre for å bevare. Dvs. å møte utfordringene aktivt
   (Sjur Lindebrække: Tro og tillit 210 1983)
 • «Å lytte nøye og å svare godt er den høyeste perfeksjon man kan oppnå i kunsten å konversere.» Følges denne maksimen, er suksess i selskapslivet innen rekkevidde
   (Erik Lundesgaard: Skikk og bruk LBK 2005)
 • den franske revolusjonens maksime om liberté, égalité, fraternité
   (Helene Uri: Hvem sa hva? 203 2018)