Søk

malm

malm 
substantiv
BØYNINGen; malmen, malmer
UTTALE[malm]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt malmr 'malm, metall'
BETYDNING OG BRUK
geologi
 bergart som helt eller delvis består av mineraler som inneholder et tungt metall
SITAT
1.1 
bergverk
 bergart som inneholder ett eller flere mineraler eller grunnstoffer i økonomisk drivverdige mengder
; mineral i slik bergart
EKSEMPEL
 • bryte malm
SITAT
 • nedad må jeg vejen bryde, til jeg hører malmen lyde
   (Henrik Ibsen: Digte 17 1875)
en type metall
2.1 
nå sjelden
 utsmeltet, rent metall
SITAT
 • sølvet er sig saa ædelt malm
   (Henrik Ibsen: Olaf Liljekrans 176 (1904) 1902)
2.2 
SITAT
2.3 
sjelden
 støpejern
2.4 
klokkemetall
SITATER
 • klokkernes malm skal forgjæves runge
   (Olaf Bull: Digte 75 1909)
 • overført
   
  om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle
   (1 Kor 13,1)
   | 1978/85: drønnende malm
 • en drønnende malm
   (1 Kor 13,1)
kjerneved i bartrær
 | jf. malmfuru
overført
 kraftig art eller natur
SITATER