Søk

mangel

mangel 
substantiv
BØYNINGen; mangelen, mangler
UTTALE[ma´ŋ:(ə)l]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra tysk Mangel, beslektet med latin mancus 'lemlestet; mangelfull'; jf. mangle og mankere
BETYDNING OG BRUK
ofte med preposisjonen
 det å mangle, være uten
; knapphet
; underskudd
 | jf. sammensetninger som kornmangel, pengemangel
EKSEMPLER
 • mangel på kunnskap, informasjon, tillit, respekt
 • dø av mangel på vann
SITATER
 • vi lider mangel; – rigdom er vort mål
   (Henrik Ibsen: Catilina 70 1875)
 • mangel på surstof afkræfter samvittigheden
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 166 1882)
 • røbe mangel paa dannelse
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 274)
 • det var rent ud af mangel paa faktisk stof, at man fortalte hinanden de taabeligste ting
   (Alexander L. Kielland: Fortuna 248 1884)
 • bolignøden er stor, det er mangel på mat, klær og brensel
   (Kjersti Ericsson: Paradisfugl 39 2000)
 • den glede [over gjenstander] som oppstår av mangel er så stor at gjenstanden mister karakter av å være gjenstand
   (Karin Sveen: Klassereise 140 2000)
 • saken henlegges på grunn av mangel på bevis
   (Cecilie Høigård: Gategallerier LBK 2002)
UTTRYKK
i mangel av
i fravær av
 • [hun] likte ikke å spise så seint på dagen, det svidde i mellomgulvet. Hun sa det til han i mangel av noe annet å snakke om
   (Kjersti Scheen: Vårmåne 118 1986)
 • det som i mangel av et bedre ord blir kalt «den tabloide pressen»
   (Christian Borch: Sannhetens kår LBK 2009)
 • nevøen Leonard hadde hun i mangel av egne barn alltid vært på god talefot med
   (Hans Olav Lahlum: Satellittmenneskene LBK 2011)
ufullkommenhet
; ufullstendighet
; feil
EKSEMPLER
 • bilen har enkelte mangler
 • avhjelpe en mangel ved noe
 • lide av visse mangler
SITAT
 • jeg vil afsløre de mangler, som sent eller tidlig må komme for dagens lys
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 80 1882)
UTTRYKK
feil og mangler
i flertall
 utilstrekkeligheter
 • viktige musikktidsskrifter ga ham uvennlig omtale, og en kritiker gikk nøye inn på verkene for å påvise feil og mangler
   (Dag Østerberg: Brahms LBK 2003)
 • hun var en utrygg person med feil og mangler som alle andre
   (Vibecke Groth: Arvesynden LBK 2009)
 • jeg tenker til enhver tid på mine feil og mangler
   (Stig Aasvik: Indre anliggender LBK 2012)