Søk

meritokrati

meritokrati 
substantiv
UTTALE[meritokrati:´]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra engelsk meritocracy, dannet etter mønster av democracy, til latin meritum 'meritt' og gresk kratia 'kraft, styre'; først brukt av Michael Young i essayet The Rise of Meritocracy (1958); jf. også tysk Meritokratie
BETYDNING OG BRUK
politisk system eller styresett hvor makt og ansvar fordeles etter evner og intelligens
SITATER
 • de tok opp til debatt spørsmålet om demokrati eller meritokrati
   (Dagbladet 1965/68/12/3)
 • [NN] erklærte at meritokratiet ikke kan erstatte demokratiet
   (Aftenposten 1967/415/1/8)
 • offentlig sektor har også innslag av meritokrati
   (Anders Todal Jenssen: Verdivalg 159 1993)
samfunn styrt av en intellektuell elite
herskende eller innflytelsesrik intellektuell elite
SITATER
 • man kan få en uheldig og skjev geografisk fordeling av eliten eller meritokratiet
   (Forskningsnytt fra Norges allmennvitenskapelige forskningsråd 1967/2–3/40/2)
 • et følelseskaldt meritokrati som har enkeltmennesket på betryggende avstand
   (Kirke og kultur 1969/4/214)