Søk

merkatorprojeksjon

merkatorprojeksjon 
substantiv
UTTALE[mærka:´tor-]Uttale-veiledning
VARIANTmercatorprojeksjonRiksmålsform
ETYMOLOGI
første ledd etter etternavnet til den nederlandske geografen Gerhardus Mercator (1512–94) som introduserte teknikken i 1569
BETYDNING OG BRUK
geografi
 sylinderprojeksjon hvor meridianene er avsatt loddrett på parallellsirklene, og hvor avstanden langs disse sirklene blir strukket mer og mer i forhold til terrenget dess nærmere polene man kommer