Søk
min 
determinativ (possessiv); tradisjonelt: eiendomspronomen
BØYNINGmitt, mine; etter a-form (f.eks. jenta) mi; eieform til jeg
UTTALE[mi:n]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt mínn
BETYDNING OG BRUK
brukt som regulær eieform til jeg
EKSEMPLER
 • det er min sykkel
 • dagen min begynte dårlig
 • hvor er bøkene mine?
 • huset hans ble dyrere enn mitt
 • følg mitt råd!
 • det er min ku
 • kua er min
 • kua mi døde på båsen i natt
 • de ser ikke forskjell på mitt og ditt
 • det skjedde før min tid
SITATER
 • ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud
   (Rut 1,16)
   | Noomis folk
 • frænderne mine paa Hedals vang
   (J.S. Welhaven: Samlede Digterverker III 65)
 • Ekdal: «Det er vor vildand, far.» – Hedvig: «Min vildand. For jeg ejer den.»
   (Henrik Ibsen: Vildanden 82 1884)
 • lampen var min ejendom med både glas og kuppel
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 77 1873)
 • tag denne ring, og vær min for Gud og mennesker
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 157 1874)
   | tilhør meg (som min elskede, min hustru)
 • jeg trælled for mine til døden træt
   (Henrik Ibsen: Digte 97 1875)
 • [jeg har] altid været vant til at regnes for den første iblandt mine
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 68 1877)
 • alt det, som mit er, det skal Deres være
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 146 1873)
 • det var alt, hvad jeg kaldte for mit
   (Henrik Ibsen: Digte 97 1875)
 • å jeg ved nok, hvad jeg tror. Men Gud bevare min mund
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 119 1886)
 • et sind, som mit, trængte til en stor brøde, for at vækkes til anger og bod
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 155 1872)
 • mit navn er Nils Lykke
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 113 1874)
 • [jeg vil] være fri bygmester, jeg også. På mit område. Ligesom du [Gud] på dit
   (Henrik Ibsen: Bygmester Solness 205 1892)
 • jeg går mine egne veje herefterdags
   (Henrik Ibsen: Når vi døde vågner 118 1899)
 • De har jo svaret ja – på mine vegne
   (Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman 57 1896)
 • du tog alt mit
   (Henrik Ibsen: Digte 99 1875)
 • ja, god nat da. Nu går jeg ind til mit
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 56 1886)
 • lad os ikke tale om mit
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 7 1886)
   | om det som gjelder meg
 • Dagny, hil og sæl dig, søster min!
 • jeg holder på mit
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 79 1882)
   | jeg fastholder det jeg mener
 • [papirene] lå i banken for min regning
   (Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman 17 1896)
 • gør ikke det, – for min skyld
   (Henrik Ibsen: Vildanden 174 1884)
 • jeg ved ikke, om det går an for mig, i min alder, at styre huset for en enslig mandsperson
   (Henrik Ibsen: Gengangere 24 1881)
 • Herre min Gud, er dette ret af dig?
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 130 1874)
 • Herre min Jesus, hvad er dette
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 151 1874)
 • jeg skulde gøre mit bedste
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 84 1874)
 • min jus jeg glemte
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 12 1873)
 • jeg har mine gode grunde til at drive på den sag
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 65 1877)
 • jeg var i min gode ret
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 119 1874)
 • jeg har været en syndig hund i mine dage
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 80 1872)
 • er sønnen min her?
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 49)
 • kender du faer min?
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 68)
 • hvem er nu den ypperste mand i laget, min husbond eller din!
 • høsten er min tid
   (Arne Garborg: Trætte Mænd 40 1891)
   | den tid jeg særlig setter pris på
 • og da var det ikke fem år senere så lett å sette noen grense mellom mitt og ditt
   (Jostein Gaarder: Slottet i Pyreneene LBK 2008)
 • sjusetere er ettertraktet blant familier med dine og mine barn
   (Motor 2013/5/56/1)
UTTRYKK
meg og mine
oss i den nærmeste krets
 • takk for meg og mine
 • jeg sørger for meg og mine
min santen
 | minsantenRiksmålsform | min sant | min sann
se sant
1.1 
især innen IT, på nettsteder, sosiale medier, strømmetjenester e.l.
 min personlige
; som bare jeg disponerer, har tilgang til
EKSEMPLER
 • min side
 • min profil
 • mine annonser
SITAT
 • om du har sett noe du synes er pinlig og flaut kan du enkelt gå inn på min profil og deretter velge strømmehistorikk. Der kan du trykke på X for å fjerne ønsket film eller serie
   (vg.no 30.01.2016)
i tiltale, med svekket betydning, i noen tilfeller nedlatende
EKSEMPLER
 • du har vel ikke tenkt å protestere, vennen min?
 • hør her, min gode mann
 • mine damer og herrer
SITATER
 • kanske det, lille gutten min
   (Henrik Ibsen: Lille Eyolf 20 1895)
 • du ved, min Johannes, at jeg er et stykke af en sybarit
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 38 1886)
 • tak for det, min kære herr Aslaksen
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 59 1882)
 • sæt Dem nu ned, min kære herr pastor
   (Henrik Ibsen: Gengangere 28 1881)
 • forresten tar du nok betydelig fejl, min ven
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 24 1886)
 • nej, mange tak, min gode mand!
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 78 1874)
 • jeg tar ærbødig hatten af, min frue, for «balheltinden»
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 100 1873)
 • tilgiv mig, min ædle jomfru
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 89 1874)
 • hvad skal jeg gjøre da, min snille konstabel
   (Gunnar Heiberg: Samlede dramatiske verker III 21)
 • men misforstå meg ikke, mine damer og herrer
   (Lars Saabye Christensen: Bernhard Hvals forsnakkelser LBK 2010)
adjektivisk knyttet til skjellsord som den talende retter mot seg selv
 | jf. din, du
EKSEMPEL
 • jeg, min dust!
SITAT
muntlig, med eufemistisk utelatt Gud, som uttrykk for overraskelse, overveldelse e.l.
SITAT
UTTRYKK
du store min
brukt for å forsterke et utsagn
 • du store min for et tordenvær!
 • du store min, har han kommet i klørne på politiet
   (Bergljot Hobæk Haff: Den guddommelige tragedie LBK 1989)