Søk
nei 
interjeksjon
UTTALE[næi]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt nei
BETYDNING OG BRUK
brukt for å uttrykke at man er uenig i eller benekter noe som nettopp er sagt eller skrevet, f.eks. ved å svare benektende på et spørsmål, avvise en påstand, avslå et tilbud eller en anmodning
EKSEMPLER
 • kommer han i dag? Nei, han kommer ikke før i morgen
 • er det sant? Nei
 • vil du ha en kopp kaffe? Nei, takk
   | se takk
SITATER
 • Regine (med en flaske): «Skal jeg åbne –?» Oswald: «Nej tak, det skal jeg selv»
   (Henrik Ibsen: Gengangere 113 1881)
 • «Men snakker du flamsk?» «Nei. Det nærmeste jeg kommer er tysk.»
   (Vera Henriksen: Klangen av en lutt 152 2001)
 • «har du fått loppestikk noen gang?» «Nei,» sa Ole Aleksander
   (Anne-Cath. Vestly: Ole Aleksander får skjorte 32 1955)
 • «Tom er forelska i Monica.» «Nei,» sa Tom og rødma. «Jo-ho …» sa Freddy
   (Torbjørn Moen: Rock, regn og varmvåte kyss 38 1990)
 • hun hadde ment ja, selv om hodebevegelsen sa nei
   (Vibeke Løkkeberg: Brev til himmelen LBK 2004)
 • hvis du vil ha bevis, kan du stikke ut på do og ta en titt. – Nei, ellers takk
   (Unni Lindell: Mørkemannen LBK 2008)
UTTRYKK
takke nei
 (etter svensk tacka nej)
si «nei (takk)» til
; avslå
 • han takket høflig nei til kakestykket
 • nå har de fem [arbeidere] som ble plukket ut takket nei
   (VG 1959/290/4/4)
 • ved Kaldnes har vi alt måttet takke nei til fire kontrakter, nettopp på grunn av vanskelige kredittforhold
   (Dagbladet 1968/170/11/6)
 • sitter jeg her og takker nei til en behagelig pensjonisttilværelse?
   (Rolf Egil Moe: Multimakt og illusjoner 127 1980)
 • han var så stolt over generøsiteten at jeg følte det ville være ufint av meg å takke nei
   (Stig Sæterbakken: Siamesisk 65 1997)
både ja og nei
se ja
nei takk
se takk
i uttrykk med etterfølgende adverb
SITAT
 • han hadde ligget med en nonne i Firenze, ikke bare én gang, nei sann, de hadde så å si fast følge
   (Tom Lotherington: Den tredje tjeneren LBK 1985)
   | jf. sann
UTTRYKK
nei da
1 
brukt for å dempe et negativt svar, en negativ reaksjon (på forespørsel, forslag, tilbud, påstand e.l.)
 • trenger du hjelp? Nei da, jeg klarer det selv
 • «Å kjære, snille madam Helseth, sig mig det» – Madam Helseth: «Nei da, frøken!»
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 118 1886)
 • jeg skal følge dig helt hjem … Neida, der gaar et tog opover igjen litt over tolv
   (Sigrid Undset: Vaaren 160 1914)
 • skal vi ta tempen? – Neida, sa Cindy. – Jeg tror ikke jeg har så mye feber
   (Kjersti Scheen: Månefeen 131 1993)
 • nei da, vi ligger ikke på hjul etter uskyldige samfunnsborgere
   (Kim Småge: Dobbeltmann LBK 2004)
2 
brukt for å (trekke tilbake et utsagn og) berolige, trøste, forsikre e.l.
 • nei da, jeg bare tuller!
 • de [pengene] kan jo bare være kommet fra én haand. Nejda, svarer jeg opmuntrende, de kan være kommet fra boet
   (Knut Hamsun: Rosa 162 1908)
nei vel
nei visst
brukt for å bekrefte, si seg enig i et (foregående) direkte eller indirekte nektende utsagn
SITATER
 • «For øvrigt har jo jeg [Stockmann] personlig ingen grund til at nære nogen uvilje imod Deres blad, herr Hovstad. – Hovstad: «Nej, det synes jeg også»
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 5 1882)
 • nei, hun kunne ikke forlate familien på så kort varsel, deri hadde han rett, Erik, de trengte henne på Jupvaag
   (Ragnhild Nilstun: For kjærlighets skyld LBK 2002)
 • han var fanatiker. Ikke fordi han var fanatisk opptatt av én spesiell sak, det være seg hundeoppdrett, sport eller politikk. Nei, Martins fanatisme stakk dypere enn som så
   (Klaus Hagerup: Maratonherren 200 1998)
 • hvordan de ser ut har hun ikke glemt, nei, øyet kan ikke glemme, og ikke kroppen heller
   (Britt Karin Larsen: Før snøen kommer LBK 2012)
 • han har ikke noe imot å skyte gullfuglen, nei, langt derifra, men noen ren spekulant er han heller ikke
   (Bergljot Hobæk Haff: Skammen 29 1996)
ofte etterstilt, brukt for å stadfeste eller understreke et nektende utsagn
EKSEMPEL
 • det står ikke så bra til, nei
SITATER
 • han er ikke blit til noget stort nei
   (Knut Hamsun: Segelfoss By I 6 1915)
 • ingenting av den beryktede norske husmannsånden å spore der i garden, nei. Ingen kryping og smisking
   (Hans Børli: Med øks og lyre 21 1988)
 • men det ville han nok ikke, nei
   (Kjersti Ericsson: Paradisfugl LBK 2000)
 • nei, bøker leser jeg ikke, gitt!
   (Tove Nilsen: Kvinner om natten LBK 2001)
ofte med etterfølgende adverb, brukt for å rette på noe som man selv har sagt
EKSEMPLER
 • jeg tar gjerne en kopp kaffe, nei forresten, jeg tar heller en kopp te
 • han fikk det av sin søster, nei av sin bror, mener jeg
SITATER
 • «Men hvorfor er han hvidklædt?» – Farveren Fokion: «Rimeligvis for hedens skyld; – eller nej, bi lidt, jeg tænker det er som offerprest …
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 323 1873)
 • [han er] ennå så ufordervet i sin sjel at det er bare såvidt han ikke tror på storken. Å nei forresten, det er nok en stund siden han tapte troen på den
   (Terje Stigen: Ved foten av kunnskapens tre 89 1986)
 • de hundrevis, nei tusenvis av middager jeg har inntatt her i dette huset
   (Knut Faldbakken: Bad boy LBK 1988)
 • de ville ta meg for å være en industrispion … eller nei, enda verre, en vanlig kriminell, en som er inne for å stjele flatskjermer og lap-toper
   (Atle Sperre Hermansen: Vikariatet LBK 2008)
brukt (i utrop) for å uttrykke en motsetning til noe tidligere nevnt eller underforstått
SITATER
 • jeg blir ræd, nei du skal fortælle, løitnant
   (P.Chr. Asbjørnsen: Norske Folke- og Huldre-Eventyr 7 1879)
 • nej, da var det bedre at bygge og bo på det store bølgende hav!
   (Henrik Ibsen: Digte 86 1875)
 • nej intet er som første gang at vente og at rødme
   (Knut Hamsun: Det vilde Kor 60 1904)
 • nej, Herregud, kommer han ikke?
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 107)
brukt (i utrop) for å gi uttrykk for følelser, særlig forundring eller glede, ergrelse eller beklagelse
EKSEMPLER
 • å, nei!
 • nei, så rart!
 • nei, du store min!
 • nei, er det sant?
 • nei, du sier ikke det
 • nei, det var da ergerlig
 • nei, det var trist å høre
SITATER
 • du skuffer mig, for nei, om jeg trode, du var saa snever!
   (Jonas Lie: Faste Forland 17 1899)
 • ak, nylig gik jeg så stur og mod –. Nej, en ved aldrig hvad der kan hændes!
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 70)
 • «De har revet en flænge i mine sorte buxer også.» – Fru Stockmann: «Å nej da; og det er de bedste du har!»
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 178 1882)
 • nei jeg hørte vel et uttryk idag …
   (Gunnar Heiberg: Samlede dramatiske verker II 164)
 • nej, men Thomas da!
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 187 1882)
 • å nej, som det dufter og yrer og sprætter
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede Digte II 171)
 • å, er det dig, Peter! Nej, det var da inderlig morsomt
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 10 1882)
 • «Nei dette var da hyggelig», sa hun
   (Kristian Elster d.y.: Av Skyggernes Slegt 52 1919)
 • nej tænk, at jeg mødte hende nu idag igen
   (Knut Hamsun: Det vilde Kor 107 1904)
 • nej, hvor blir du dog af
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede Digte II 30)
 • nei, goddag!
   (Vilhelm Dybwad: Retten er satt 126 1937)
 • nei, nå må jeg le
   (Terje Stigen: Ved foten av kunnskapens tre LBK 1986)
 • – Nei skulle du ha sett så ille!
   (Tore Stubberud: Råtten sol LBK 2008)
 • å, nei! Jeg kan ikke bli forelsket i han igjen
   (Siri Kristiansen: Siris dagbok 96 2004)
 • nei dette var morsomt
   (Karin Sveen: Klassereise LBK 2000)
 • nei, sannelig tror jeg det klarner opp
   (Ragnhild Nilstun: For kjærlighets skyld LBK 2002)
7.1 
gjentatt, i uttrykk for resignasjon
 ja, ja
; vel, vel
 | jf. ja
EKSEMPLER
 • nei nei, når du ikke vil, så
 • nei nei, det får så være
SITAT
 • Jeg kan ikke spille for fremmede, svarte hun … Nejnej, det var nu bare et lidet spørsmaal
   (Knut Hamsun: Rosa 15 1908)
7.2 
brukt sammen med (og som regel etter) ja for å uttrykke vakling mellom tilslutning og avslag eller tvil, eller overgang til noe nytt
EKSEMPEL
 • ja nei sannelig om jeg vet!
SITATER
 • ja nei, om jeg heller har tvilt paa Faste, mor
   (Jonas Lie: Faste Forland 113 1899)
 • janei det var genialt av papa og Borghild, at de reiste sin vei
   (Sigrid Undset: Jenny 274 1911)
 • hva jeg selv gjør? Mmh. Jo, jeg, ja nei, jeg jobber i psykiatrien
   (Trond Davidsen: Erkki Murole LBK 2000)
brukt som irettesettelse
EKSEMPLER
 • nei, nå får det være nok!
 • nei, nei! Slutt med det der!
SITAT
 • nei nå får du pinedød ta tørn, Adele
   (Torborg Nedreaas: Det dumme hjertet 136 1976)
brukt ved påminnelse eller for å påskynde en handling
EKSEMPLER
 • nei, nå får vi vel komme oss hjemover
 • nei, nå er det på tide å avslutte arbeidet
SITAT
 • fadderullan som jeg babler, nei nå drikker vi
   (Anne B. Ragde: Berlinerpoplene LBK 2004)
10 
brukt som uttrykk for nøling (og demping av et (implisitt) negativt utsagn)
SITATER
 • «Hvad skal man vel sige?» – Cæsar Julius: «Nej, hvad skal man vel sige?»
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 167 1873)
 • hvordan går det med deg da? Nei det går ikke så bra
   (Line Nyborg: Du vet ikke hvem jeg er LBK 2012)
 • takk som spør, sier Fvonk, nei det går litt sånn midt på treet
   (Erlend Loe: Fvonk LBK 2011)