Søk

nyglehull

nyglehull 
substantiv
VARIANTnuglehullRiksmålsform
BETYDNING OG BRUK
dialektalt
 hull i bunnen på båt hvor nyglen settes