Søk

oppfatte

oppfatte 
verb
BØYNINGoppfatning
ETYMOLOGI
etter tysk auffassen, grunnbetydning 'fange opp, gripe'; se også oppfatning, oppfattelse
BETYDNING OG BRUK
høre (eller se) og forstå
SITATER
 • han brukte sin hørsel av al evne, kunde allikevel bare opfatte brudstykker
   (Tryggve Andersen: Samlede fortællinger III 340)
 • når arbeideren ser på direktøren oppfatter han spontant at de tilhører hver sin klasse
   (Dag Solstad: Roman 1987 226 1987)
 • jeg oppfattet en adresse, et telefonnummer
   (Finn Skårderud: Uro LBK 1998)
tolke
; forstå (på en bestemt måte)
SITATER
 • [sangerinnen var] sikker, musikfast … med et dramatisk, i regelen vel opfattet foredrag
 • jeg har affattet en kort redegjørelse for sagforholdet, således, som det fra et nøkternt synspunkt bør opfattes
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 118 1882)
 • slik hadde hun opfattet ham –!
   (Bernt Lie: Mot Overmagt 106 1907)
 • Gustav opfattet sig i urokkelig alvor som Elviras festemann
   (Aksel Sandemose: En sjømann går i land 16 1931)
 • hun viste oss hvordan Mimi opfattes og spilles i Italia
   (Nationen 1933/166/4/1)
 • men en tannpastatube hvis ytre fasade er vansiret av dens innhold, det er noe annet. Det oppfattes umiddelbart som det det er: Et tegn
   (Dag Solstad: Roman 1987 193 1987)
 • han var redd at Peter ville oppfatte det som om han presset ham
   (Dag Solstad: «Ellevte roman, bok atten» 102 1992)