Søk

pøbelgran

pøbelgran 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd pøbel skyldes at granen sprer seg lett og fortrenger den opprinnelige vegetasjonen, gjort kjent som betegnelse av den norske botanikeren Knut Fægri (1909–2001)
BETYDNING OG BRUK
gran som vokser på uønsket sted
SITAT
  • pøbelgran er en betegnelse på gran som er plantet utenfor sitt naturlige utbredelsesområde i Norge
     (wwf.no 29.05.2012)
SITAT
  • storstilt nyplanting av sitkagran – nå kjent som pøbelgran – blir ikke noe av
     (aftenposten.no 08.11.2013)