Søk

paganisme

paganisme 
substantiv
UTTALE[pagani´smə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av pagan med suffikset -isme
BETYDNING OG BRUK
mest religion
 pagan gudsdyrkelse (som gjerne innebærer lokalt forankret kult og livsanskuelse med tilknytning til naturreligion)
 | jf. nyhedendom
EKSEMPLER
  • førkristen paganisme
  • heksebevegelsen Wicca er en moderne form for paganisme
verdsliggjort, sekularisert kultur med hedenske innslag (og liten vilje til etablert religiøs (særlig kristen) livsanskuelse og livsførsel)
SITAT
  • med renessansetiden begynner den moderne paganisme
     (Paulus Svendsen: Enhet og mangfold i europeisk kultur 127 1980)