Søk

persepsjon

persepsjon 
substantiv
BØYNINGen; persepsjonen, persepsjoner
UTTALE[pærsepʃo:´n]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin perceptio (genitiv perceptionis) 'det å fatte, begripe', verbalsubstantiv til percipere, se persipere; jf. engelsk, fransk perception, tysk Perzeption
BETYDNING OG BRUK
det å ta inn impulser, informasjon ved hjelp av sansene
; sansning
SITAT
  • selve måten å sanse omgivelsene på – persepsjonen – er også kulturlig, ikke naturgitt
     (Thomas Hylland Eriksen: Veien til et mer eksotisk Norge LBK 1991)
det å tolke og forstå informasjon som er tatt inn ved hjelp av sansene
; oppfattelse
SITATER
  • i praksis er det ofte et uklart skille mellom persepsjon, vurderinger og beslutninger
     (Linda Lai: Dømmekraft LBK 1999)
  • slik opplever vi mening og sammenheng, ved at en persepsjon framkaller bestemte andre persepsjoner fra erindringen
     (Cathrine Knudsen: Jeg kunne vært et menneske LBK 2011)