Søk

populisme

populisme 
substantiv
UTTALE[populi´smə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
til latin populus 'folk'; jf. suffikset -isme; jf. engelsk populism, fransk populisme; jf. også populær
BETYDNING OG BRUK
politisk bevegelse som står i opposisjon til offisiell politikk, representerer mindre privilegerte velgergrupper og arbeider for større folkelig innflytelse
SITATER
 • det er tendenser til realistisk populisme i Arbeiderpartiets nye program
   (Dag og Tid 1969/45/4/5)
 • den amerikanske regjeringen, som var skremt av Juan Perons argentinske populisme
   (Fritz Nilsen: Cuba i Afrika 18 1979)
1.1 
om eldre russiske forhold
 russisk bevegelse på slutten av 1800-tallet som arbeidet for at bøndene skulle få eiendomsrett til jorden
SITAT
1.2 
om eldre nordamerikanske forhold
 politisk bevegelse i USA i 1890-årene med oppslutning særlig fra bønder, den lavere middelklassen og deler av arbeiderklassen
nedsettende
 politikk som legger (overdreven) vekt på enkeltsaker som antas å angå mange, og hvor formålet først og fremst er å sanke stemmer
 | jf. opportunisme
SITATER
 • Jeltsin [forsvarer] seg mot beskyldninger om populisme og billig popularitetsjakt
   (NTBtekst 04.03.1990)
 • en skamløs populisme oppunder valgene, som likevel aldri ender med at folk får det de har blitt lovet
   (Torgrim Eggen: Jern LBK 2010)