Søk

populist

populist 
substantiv
BØYNINGen; populisten, populister
UTTALE[populi´st]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
til latin populus 'folk'; jf. suffikset -ist; jf. også engelsk populist
BETYDNING OG BRUK
tilhenger av populisme
SITAT
  • jf.
     
    populisten: økonomi er økologi
     (Stein Mehren: De utydelige 160 1972)
nedsettende
 politiker som legger vekt på enkeltsaker som antas å engasjere mange, og som i liten grad forholder seg til prinsipper og ideologi
 | jf. populisme