Søk

pro-

pro- 
prefiks
UTTALE[pro-] (f.eks. i prognose), [pro:´-] (f.eks. i prorektor)Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin pro 'for, i stedet for, frem', jf. også gresk pro 'for, før'
BETYDNING OG BRUK
fremover
; frem
EKSEMPEL
  • produsere, promovere, propell, prosesjon
forut for
; i forveien
EKSEMPEL
  • profet, profylakse, prognose, propedeutisk
foran
; på forsiden av
EKSEMPEL
  • profan, profil, proscenium
i stedet for
; på vegne av
EKSEMPEL
  • pronomen, prorektor, protese
for hver
; per
EKSEMPEL
  • promille, prosent
vennligsinnet overfor
; på parti med
 | motsatt anti-
EKSEMPEL
  • proarabisk, prokommunistisk, prorussisk, provestlig