Søk

progressiv

progressiv 
adjektiv
BØYNINGprogressivt
UTTALE[pro´gresiv], [prå´gresiv]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra fransk progressif, til latin progressus 'fremskritt', se progress; se også progresjon
BETYDNING OG BRUK
(stadig) økende, fremadskridende
SITATER
 • progressivt krutt
   (Birger Ljungberg: Lærebok i infanterivåben 81 1932)
   | krutt som brenner med økende gassutvikling
 • spinal muskelatrofi er en progressiv sykdom, men jeg hadde ikke progrediert
   (Jan Grue: Jeg lever et liv som ligner deres 99–100 2018)
UTTRYKK
progressiv rifle
militærvesen
 rifle (i løpet på skytevåpen) hvis omdreiningsvinkel tiltar fremover i løpet
progessivt (brille)glass
glass slipt slik at brukeren får skarpt syn ved alle avstander
 • et progressivt glass skal gi brillebrukeren klart syn på alle avstander og fordeler tusenvis av enkeltpunkter med ulike styrker over glassflaten
   (Teknisk Ukeblad 04.09.2014/35)
1.1 
økonomi, om skatt, skatteprosent
 som stiger med inntektens eller formuens størrelse
SITATER
 • for aa komme disse egenartede individer tillivs indførte [liberalerne] den progressive indtektsbeskatning
   (Erling Winsnes: Veien vi ikke gaar 19 1926)
 • en progressiv skatt som bar preg av straff og konfiskasjon
   (Jens Bjørneboe: Under en hårdere himmel 120 1957)
1.2 
språkvitenskap, om språklyd
 som virker fremover
 | motsatt regressiv
UTTRYKK
progressiv omlyd
omlyd oppstått ved at en vokal påvirkes av en lyd (især j) lenger foran
 • lydovergangen «ja > jæ» er et eksempel på progressiv omlyd
(sosialt og politisk) fremskrittsvennlig
SITATER
 • den progressive tanke … blev forjaget av Hitler
   (Nordahl Grieg: Et varig vennskap 81)
 • progressive regimer
   (Østlandets Blad 1970/129/3/3)
 • de skulle kartlegge folk som var progressive eller kommunister
   (Kjell Askildsen: Hverdag 100 1976)
 • bo sammen slik det var så moderne og progressivt å gjøre på den tiden
   (Knut Faldbakken: Bryllupsreisen 210 1982)
 • progressive røster som talte for å oppheve slaveriet
   (Jostein Gaarder: Sofies verden LBK 1991)
 • 70-tallets progressive arbeiderlitteratur
   (Hans Petter Sjøli: Mao, min Mao LBK 2005)
 • progressive lover, enten de handler om å forby krusifikser i klasserommene, å tillate homofilt partnerskap eller å gi barnløse par anledning til kunstig befruktning
   (Simen Ekern: Roma LBK 2011)
 • mor og sønn driver… en progressiv pikeskole sammen
   (Erik Bjerck Hagen: Livets overskudd 158 2013)
 • han ønsket en progressiv arbeidsfordeling hvor han stod med forklepå kjøkkenet og jeg kom hjem med fisken
   (Maja Lunde: Blå 191 2017)
2.1 
om kulturelt uttrykk, især musikk
 nyskapende og avansert
EKSEMPLER
 • progressiv rock
   | jf. progrock
 • progressiv jazz
   | især om Stan Kentons eksperimentelle jazz-stil i 1950-årene
SITAT
 • gjengen [spiller] under ledelse av trombonisten … ganske progressiv pop
   (Romerikes Blad 1971/92/6/5)