Søk

protest

protest 
substantiv
BØYNINGen; protesten, protester
UTTALE[prote´st]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra middelalderlatin protestum, til latin protestari; jf. tysk Protest, engelsk protest
BETYDNING OG BRUK
jus
 formell rettsstiftende og vitnefast erklæring om at en annen persons handling eller adferd krenker ens rettigheter
1.1 
bevitnelse fra offentlig myndighet på at innehaver av veksel eller sjekk ikke har mottatt betaling innen forfallstid
EKSEMPEL
 • oppta protest
SITATER
 • en af Borch … udstædt vexel … retourneret med protest
   (Den Norske Rigstidende 04.10.1817/4)
 • skal Carsten Løvdahls papirer gaa til protest?
   (Alexander L. Kielland: Fortuna 255 1884)
 • forfaldsdagen nærmet sig … protest … konkurs!
   (Johan Falkberget: Bør Børson jr. 129 1920)
innsigelse
; innvending
EKSEMPLER
 • mannen ble arrestert til høylytte protester fra folkemengden
 • nedlegge protest
 • protesten ble innvilget
 • marsjere i protest
 • forlate lokalet i protest
SITATER
 • Bernt udstødte en uartikuleret lyd, der lød som en undertrykt protest
   (Jonas Lie: Rutland 70 1880)
 • jeg nedlægger den mest absolutte protest
   (Kristian Elster d.y.: Den hellige Andreas 34 1925)
 • det tok dommerne innpå tre døgn å avgjøre disse protester
   (Tidens Tegn 1936/34/9/7)
   | under kappseilasene
 • [han] løftet begge knyttnevene mot himmelen i en slags avmektig protest
   (Sigurd Hoel: Møte ved milepelen 91 1947)
 • de ville hyle av protest og oppskjørtethet
   (Agnar Mykle: Lasso rundt fru Luna 34 1954)
 • klubbens daværende styre la ned verva i protest
   (Dag Solstad: Svik 41 1977)
 • Danmark nedla protest mot at Østerrike benyttet en finsk spiller
   (VG 10.01.1979/21)
 • han kunne ikke provosere dem så sterkt at de reiste seg i protest
   (Dag Solstad: Genanse og verdighet 35 1994)
2.1 
demonstrasjon
SITATER
 • de store protestene som fordømte Putins tredje periode
   (dagbladet.no 11.05.2015)
 • lørdag beordret regjeringen i landet demonstrantene til å stanse sine protester
   (Vårt Land 11.05.2015/10)