Søk
røske 
verb
BØYNINGrøsket, røsket, røsking
UTTALE[rø`skə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt ryskja 'lugge, rive, slite'; samme ord som ruske
BETYDNING OG BRUK
rive
; slite
; rykke løs
SITATER
 • jeg kunde ha lyst til å røske litt i dem begge
   (Ernst Orvil: Hvit uro 75 1937)
 • [han] røsket og rev i tommene
   (Johannes Thrap-Meyer: Egoister 165 1927)
 • røske tørved
   (Jens Andreas Friis: Tilfjelds i ferierne 30 1876)
 • [hun] røsket nesle til grisen
   (Ragnhild Jølsen: Samlede skrifter I 306)
 • han røsket av blomster
   (Sigrid Undset: Korset (1923) 187)
 • det er som å røske opp en dør inn til et mørkerom
   (Thure Erik Lund: Leiegården 103 1994)
 • [hunden hadde] røsket opp tre av staudene ved oppgang A
   (Unni Lindell: Mørkemannen LBK 2008)
UTTRYKK
røske opp i
1 
rense opp i (noe)
 • en akkord eller et gitarriff som skaper nyanser og røsker opp i hjernecellene
   (VG 25.07.1985/34)
 • noen foretrekker sunn urtete med honning, og andre en … kopp chilite som røsker opp i halsen
   (Fædrelandsvennen 16.10.2012/60)
2 
overført
 forårsake radikale endringer i (noe)
 • røske opp i gamle forestillinger
 • i stedet for å røske opp i noe, ender [forfatteren] opp med å styrke det han kritiserer
   (Thure Erik Lund: «Om de nye norske byene» og andre essays 12 2006)
som forsterkende adverb
 
røskende
SITAT
 • en hellig søileboer vilde vel gaa fra forstanden, hvis han … fik sit … ophøiede … stade ombyttet med et ophold ombord paa et … rullende røskende viljeløst sjøpint skib
   (Bernhard Folkestad: Blaa hjul 131 1923)
dialektalt
 rive, rykke opp (hamp, lin når den er moden)
SITATER
 • saa var det mellem slotten og skuren, da hampen var moden, de skulde til at ryske hamp
   (P.Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe: Norske Folkeeventyr I (1843) 202)
 • [hampen skal] ryskes, rykkes op med roten og bindes i kjerver
   (Hans Aanrud: Fortællinger for barn II 70 1917)
 • røske op det ferdige lin med roten