Søk

rense

rense 
verb
BØYNINGrenset, renset, rensing, rensning
UTTALE[re`nsə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt hreinsa, avledet av hreinn; se ren, renske; se også renselse
BETYDNING OG BRUK
gjøre ren
; befri for smuss, støv, avfall e.l.
EKSEMPLER
 • rense neglene
 • rense et sår
   | for urenheter, materie e.l.
 • rense pipen
 • rense et ur
 • rense en kjele
SITATER
 • [han] havde som følge af sit fraadserie og deraf at han aldrig rensede sine tænder, en stinkende aande
   (Conrad N. Schwach: Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 274)
 • hun har tatt fra hverandre fotografiapparatet sitt og lagt det i små deler utover kjøkkenbordet og renset alle delene
   (Sunniva Lye Axelsen: Jerusalemsyndromet LBK 2012)
1.1 
gjøre tekstiler, især klær rene gjennom behandling med organiske løsemidler
 | jf. rens, renseri
EKSEMPEL
 • kjemisk rensing av klær
SITAT
 • [hun hadde] fått yndlingskjolen renset
   (Ingeborg Arvola: Grisehjerter LBK 2011)
1.2 
gjøre ren
; befri (noe) for fremmede, skadelige eller ikke ønskede bestanddeler
 | jf. raffinere
EKSEMPLER
 • renset parafin
 • renset bomull
 • renset vatt
 • biologisk og kjemisk rensing av drikke- og avløpsvann
SITATER
 • i USA driver [man] forsøk med kjemisk rensing av melk
   (Bergens Tidende 1969/217/15/5)
 • jeg må rense stemmen [ved å kremte, hoste e.l.], for i løpet av et øyeblikk er den blitt tykk
   (Kari Bøge: For alt jeg vet LBK 2000)
   | gjøre klar
UTTRYKK
rense blodet
rense opp
gjøre ren ved at uønskede bestanddeler blir fjernet
 • rense opp i en kloakk
 • jeg suger fram litt spytt fra under tunga og fra innsida av kinnene for å rense opp munnmiljøet
   (Trude Marstein: Plutselig høre noen åpne en dør 66 2000)
rense ut
gjøre ren ved at uønskede bestanddeler blir fjernet
rense luften
1 
især om tordenvær
 gjøre ren ved at uønskede bestanddeler blir fjernet
2 
overført
 virke befriende på en trykket stemning
 • jeg haaber, du vil finde luften herude lige saa fri og renset som før
   (Alexander L. Kielland: Skipper Worse 299 1882)
 • man burde insistere på en annen valgrunde … for å rense luften etter et valg med mange uregelmessigheter
   (Kai Eide: Høyt spill om Afghanistan LBK 2010)
1.3 
gjøre ren ved å skille ut, sortere ut, skjære eller rydde bort (eller på annen måte fjerne) uønskede bestanddeler
EKSEMPLER
 • rense de råtne potetene ut av bingen
 • rense korn for agner
 • rense fisk
 • rense en gressplen for ugress
SITATER
 • han grov, han rensed, førsled, rydded grus
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 212)
   | gjorde marken fri for stein, røtter e.l.
 • oveført
   
  hun renset ordene for intimitet ved å legge en fremmed håndskrift mellom seg og ham
   (Kjersti Ericsson: Far og mor LBK 1998)
 • Ole har renset alle jordbær uten å smake et eneste
   (Vigdis Hjorth: Fordeler og ulemper ved å være til 169 2005)
   | plukket stilker og blader av bærene
 • jeg skal rense soppen jeg har kjøpt
   (Eivind Buene: Allsang LBK 2012)
 • Ida og jeg renser stuegulvet for leker flere ganger om dagen
   (Jan Grue: Jeg lever et liv som ligner deres 120 2018)
1.4 
overført
 gjøre (område eller organisasjon e.l.) tom for fiender, urostiftere, uønskede personer
EKSEMPLER
 • rense et område for fiender
 • partiet er renset for skadelige elementer
SITATER
 • først renser vi Viken
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 132 1872)
 • for meg er det forbilledlige at Jesus renser tempelet, hiver ut fariseerne og kremmerne
   (Jon Michelet: Brev fra de troende LBK 2008)
UTTRYKK
rense opp
gjøre (område e.l.) tomt for uønskede personer e.l.
 • politiet har renset godt opp i forbryterkvarteret
rense ut
gjøre (særlig organisasjon e.l.) (grundig) ren for uønskede elementer
 • foreningen er blitt kraftig renset ut ved de siste eksklusjoner
1.4.1 
skille ut, fjerne (uønskede personer) fra område, organisasjon e.l.
EKSEMPEL
 • rense ut av partiet de farligste opposisjonselementer
UTTRYKK
etnisk rensning
1.5 
overført, sjelden
 fjerne misforståelser, uklarhet e.l. fra (sak, spørsmål som er under drøftelse)
; klargjøre
SITAT
 • det er til fornøden rensning af dette punkt at jeg har talt
   (Henrik Ibsen: Brand 214 1885)
bibelspråk, religionshistorie
 (ved visse seremonier) bringe i den stand som kreves til gudsdyrkelse e.l.
; gi religiøs (rituell) innvielse
SITATER
 • dette skal du [Moses] gjøre for å rense dem [levittene]: Skvett renselsesvann på dem. Så skal de barbere seg over helekroppen og vaske klærne sine
   (4 Mos 8,7)
 • la oss rense oss fra all urenhet på kropp og sjel
   (2 Kor 7,1)
overført
 gjøre (person, sinn, kropp) ren, fri for synd, last, ondskap, egoisme, sanselige lyster
SITATER
 • [jeg må] renses og forædles fra samlivet med [Rita]
   (Henrik Ibsen: Lille Eyolf 138 1895)
 • lad mig gå og rense verden!
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 62 1873)
 • jeg gerne ser, De folket renser for synd og last
   (Henrik Ibsen: Brand 110 1885)
 • heg fastet for å rense kroppen
   (Elisabeth Eide: Utviklingens hjul LBK 1997)
 • jeg driver med dealing, en lett skittenferdig virksomhet og dersom hun får renset sin samvittighet med mitt besøk, er vi kan hende kvitt
   (Pernille Rygg: Det gyldne snitt 232 2000)
3.1 
foredle, forfine (tenkemåte, språk, smak e.l.)
EKSEMPLER
 • rense språket
   | foreldle språket ved å unngå (skille ut) det man oppfatter som uheldige elementer
 • rense stilen
SITATER
 • min musicalske sands skærpedes og rensedes … ved min deeltagelse i den instrumentale og vocale musik som det musikalske lycæum ugentlig opførte
   (Conrad N. Schwach: Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 181)
 • en smag, som var skjærpet og renset gjennem et fortroligt og vistnok omfattende litteraturkjendskab
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 260)
 • jeg ønsket … at man oppdaget noe revolusjonerende, et nytt språk som var renset for pornoen, for handelen, for dritten vi dro med oss
   (Astrid Nordang: Eva Dunkel LBK 2012)
3.2 
foreldet eller arkaiserende
 gjøre ren, befri for mistanke, beskyldning, anklage (eller for skam, vanære)
; rettferdiggjøre
; gi oppreisning
EKSEMPEL
 • rense seg for en beskyldning
   | renvaske seg
SITATER
 • [han vil] rense direktionens handlemaade
   (Henrik Ibsen: Samlede verker XV 211)
 • ingen dåd får rense dette navn
   (Henrik Ibsen: Catilina 39 1875)
 • hadde kongen tatt ham til nåde og renset ham for mistanke … ?
   (Bergljot Hobæk Haff: Sigbrits bålferd 169 1999)