Søk

revolusjon

revolusjon 
substantiv
BØYNINGen; revolusjonen, revolusjoner
UTTALE[revoluʃo:´n]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra senlatin revolutio (genitiv revolutionis), verbalsubstantiv til latin revolvere, se revolvere; jf. fransk révolution, tysk Revolution, engelsk revolution
BETYDNING OG BRUK
(voldelig og plutselig) forandring, omveltning i statsform, politisk styre
EKSEMPLER
 • den engelske revolusjonen av 1688
 • den franske revolusjon
 • den russiske revolusjonen i 1917
SITATER
 • lige henimod vore dage fandtes enkelte gamle marquis’er fra Ludvig den 15des tid, der ikke vare istand til at begribe og for alvor tro der havde været en revolution og en Napoleon
   (Henrik Ibsen: Samlede verker XV 188)
 • da jeg sad derinde og læste dette der, var det ligesom jeg øjned revolutionen komme på afstand
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 88 1882)
 • han taler om badet; men det er en revolution, han efterstræber; han vil lægge styrelsen over i andre hænder
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 144 1882)
 • [han] drømmer om socialistisk revolution
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 311)
 • revolusjonen [får] stadig nye fanatiske rekrutter fra den kommunistisk opdragne revolusjons-ungdom
   (Vidkun Quisling: Russland og vi 35 1930)
 • alle i klassen var kommunister. Og revolusjon og fritt kjærlighetsliv var samme sak
   (Jens Bjørneboe: Jonas 183 1955)
 • han var sosialist; tanken på revolusjon hadde vært ham kjær
   (Agnar Mykle: Rubicon 99 1965)
 • den franske adelen som ble utslettet i den franske revolusjonen
   (Jon Michelet og Dag Solstad: VM i fotball 1986 241 1986)
 • [vi] dro hver til vårt. Hun til kampen for væpna revolusjon, jeg til møter i Arbeiderpartiet
   (Stig Holmås: Flukten fra kemneren LBK 1992)
UTTRYKK
gjøre revolusjon
gjøre opprør
 • vi gør revolution i byen imorgen
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 128 1882)
 • jeg agter at gøre revolution imod den løgn, at flertallet sidder inde med sandheden
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 156 1882)
 • I franskmænd som afsætter konger og ødelægger forfatninger – gjør dog engang en revolution mod eders alexandrinere – saalænge I taale den bliver Eders tragödie dog forstenet!
   (Halfdan Kjerulfs dagbøker for årene 1833, 1840, 1850, 1851 152)
 • den opprørske hattemakeren som ble arrestert fordi han ville gjøre revolusjon
   (Karsten Alnæs: Bakenfor alle farger LBK 2008)
ublodig revolusjon
overført
 gjennomgripende forandring
EKSEMPLER
 • den industrielle revolusjon
 • revolusjonen i kvinners klesdrakt
 • Darwins verker gav støtet til en revolusjon i det nittende århundres verdensoppfatning
SITATER
 • religionsforfatningerne trænge til en revolution
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter VII 429)
 • hun [utførte] ingen gjennemgribende revolution i hans husholdning og tilvante stel
   (Jonas Lie: Den Fremsynte 21 1873)
 • i [overlærer] Strange foregikk der en revolusjon
   (Jens Bjørneboe: Jonas 141 1955)
 • den grønne revolusjonen slo feil allerede på syttitallet
   (Knut Nærum: Sneglemannen LBK 2008)
 • den seksuelle revolusjonen i den vestlige verden har fått en skyggeside, i form av aids-epidemien
   (Jon Michelet: Brev fra de troende LBK 2008)