Søk

ridder

ridder 
substantiv
BØYNINGen; ridderen, riddere
UTTALE[ri´d:ər]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt riddari, fra middelnedertysk ridder, avledet av rīden 'ri', opprinnelig 'rytter' etter middelalderlatin miles, fransk chevalier; i Norge innført som tittel for skutelsvein i 1277 av Magnus Lagabøte; i denne betydningen jf. latin eques, gresk hippeus
BETYDNING OG BRUK
om forhold i middelalderen
 (lav)adelsmann som gjennom seremoni (ridderslag) er blitt opptatt i en fyrstes nærmeste krets
; mann som er forpliktet til å gjøre krigstjeneste som rytter
SITATER
 • ridder ved Arthurs runde bord
   (Conrad N. Schwach: Erindringer af mit Liv 137)
 • her gæsted os riddere, herrer og fruer
   (Henrik Ibsen: Gildet på Solhaug 34 1883)
 • ridder Audun til Aalhuus
   (J.S. Welhaven: Samlede Digterverker II 288)
   | Audun Hugleiksson
 • naar han blev større vilde han som de gamle riddere bære hendes farve og slaas for hende
   (Øvre Richter Frich: Lille-Jonas Fjeld 24 1918)
 • mig fulgte den ridder med falk over arm
   (Cora Sandel: Alberte og Jakob 175 1926)
   | fra sang
 • plutselig så alle ridderne Den hellige Gral midt mellem seg
   (Jens Bjørneboe: Jonas 285 1955)
 • kjærligheten mellom bondepiken Kristin og ridderen Erlend Nikulaussøn
   (Liv Bliksrud: Sigrid Undset 86 1997)
 • den stolt kjempende ridder med visiret løftet
   (Egil A. Wyller: Fra Orfeus til Euripides 42 1994)
 • den siste norske ridders død [i starten av Fru Inger til Østeraad]
   (Helge Rønning: Den umulige friheten 109 2006)
 • bøker der ridderne bare er tomme rustninger
   (Jan Kjærstad: Menneskets matrise 84 1989)
 • en stor konge med alle en ridders dyder
   (Sverre Bagge: Mennesket i middelalderens Norge 235 1998)
 • på grevens gullkjede er det en ridder på en hvit hest som dreper en svart drage
   (Sissel Lie: Maske for et ukjent ansikt 18 2007)
 • overført
   
  væpneren [er] alltid mer interessant enn ridderen
   (Georg Johannesen: Om den norske tenkemåten 364 1975)
UTTRYKK
slå til ridder
innvie (en væpner) til ridder ved en seremoni hvor han blir slått på skulderen med et sverd
 • det blir spilt ridderspill og holdt ridderturneringer, og i alt 133 væpnere blir slått til riddere
   (Knut Ingar Hansen: Biografien om Margrete I. 133 2000)
 • Chateaubriand [lar] seg slå til ridder av den hellige Gral – av fransiskanerne i klosteret like ved Gravkirken
   (Sven Kærup Bjørneboe: Jerusalem 73 1996)
de førti riddere
 (etter sagnet om de førti kristne soldatene som skal ha lidd martyrdøden i Armenia)
(gammelt navn på) 9. mars
 • torsdagen har vi De firti riddere
   (Gabriel Scott: Alkejægeren 164 1933)
vandrende ridder
ridder, helt som reiser vidt omkring og bekjemper vold og urett
 • en vandrende ridder på oppdrag i det forheksede land
   (Inger Elisabeth Hansen: Blindsoner 36 2003)
ridder på en hvit hest
overført
 (reddende) drømmeprins
 • jeg hadde latt meg redde av en ridder på en hvit hest, av et rettskaffent menneske med ekte kjærlighet å gi bort
   (Merete Lien: Vinterlys 161 1998)
slå seg til ridder på
(forsøke å) gjøre seg viktig, bemerket ved å angripe, kritisere eller raljere over (noe(n))
 • Minutten, en stakkars krøpling, slog De Dem ogsaa til ridder paa
   (Knut Hamsun: Mysterier 339 1892)
 • slå seg til ridder på norsk kritikkløshet og lettroenhet
   (Wilhelm Munthe: Litterære falsknerier 147 1942)
   | utnytte
en landeveiens ridder
 (med henspilling på de omflakkende fattige ridderne og røverridderne i middelalderen)
overført
 • [han] kjenner rundt to hundre av disse mannlige og kvinnelige landeveiens riddere
   (Bok og bibliotek 1963/30–31/75)
en ridder uten frykt og daddel
ridderen av den bedrøvelige skikkelse
arme riddere
se arm
1.1 
poetisk
 en konges håndgangne mann
SITAT
 • konge! hvad, om dine bolde ei som skjalden af dig holde? Hvad, om kjærligheden svigter før din ridder end din digter?
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter II 105)
1.2 
overført
 (høvisk) person som opptrer som forsvarer for en dame
; ridderlig kavaler
EKSEMPEL
 • damenes ridder
SITATER
1.2.1 
person som kjemper for en sak, et ideal
EKSEMPEL
 • en sannhetens ridder
SITATER
 • hvermand tror sig paradisets ridder
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 133 1873)
 • hver slægtens mand jeg byder op som Herrens ridder!
   (Henrik Ibsen: Brand 241 1885)
 • en lettsinnets og den ufortjente lykkes ridder
   (Johan Borgen: Vi har ham nå 43 1957)
 • en farende ridder for den sosialistiske sak
   (Bengt Calmeyer: Vitner 98 1999)
 • [romanen Don Quijotes] motsetning mellom riddernes høytsvevende syner og de virkelige forholds ufrakommelige hverdagslighet
   (Jan Kjærstad: Menneskets matrise 112 1989)
1.2.2 
mann som tenker og handler edelt, ridderlig
SITATER
 • [han hadde aldri drømt om] at han i en gemen morder skulde møte en ridder
   (Johan Falkberget: Christianus Sextus V 43 1938)
 • riddere i trafikken blir de neppe, fra den dagen sertifikatet hviler i brystlomma
   (Dag Solstad: Sleng på byen 33 1983)
medlem av ridderorden
SITAT
 • spøkefullt
   
  de unge, muntre riddere av den sprutende penn
   (Bokken Lasson: Livet og lykken 139 1940)
   | journalister
2.1 
medlem av en orden (med grad under kommandør)
 | jf. ridderorden
EKSEMPLER
 • han er utnevnt, slått til ridder av St. Olavs-ordenen
 • ridder av første klasse
SITATER
 • spøkefullt
   
  tilsidst bildte de ham ind, at kongen af Polen havde utnævnt ham til ridder af Kameelordenen
   (Conrad N. Schwach: Erindringer af mit Liv 147)
 • det ansaaes en ridder [av Dannebrog] uværdigt at være skuespiller
   (Conrad N. Schwach: Erindringer af mit Liv 79)
 • De udnævnt er til ridder! Idag De skal, som ordensmand, gå stolt med korset midt på brystet
   (Henrik Ibsen: Brand 203 1885)
 • han var ridder og kommandør av ordner som ingen lenger huska
   (Dag Solstad: 25. september-plassen 11 1974)
UTTRYKK
slå til ridder
overrekke ordenstegn som ridder
 • indologiprofessoren [ble] slått til ridder av 1. klasse av St. Olavs orden
   (Nils Johan Ringdal: Georg Valentin von Munthe af Morgenstiernes forunderlige liv og reiser 555 2008)
om eldre forhold
 medlem av romersk samfunnsklasse som (opprinnelig) gjorde ryttertjeneste
SITATER
 • hin perusiske ridder, Sallust
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 150 1873)
 • [Gaius Gracchus søkte] at vinde den rike handelsstand, ridderne for sig
   (A. Ræder: Oldtidens historie 121 1922)
 • keiserens stattholder var … alltid en fastboende romersk ridder
   (Samtiden 1927/562)
3.1 
medlem av andre klasse av frie borgere i antikkens Athen, hvor kavaleriet ble rekruttert