Søk

ryggtak

ryggtak 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
ved bryting
 tak om ryggen
SITATER