Søk

sadelfast

sadelfast 
adjektiv
UTTALE[sa:´del-]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
etter tysk sattelfest; første ledd sadel; se sal
BETYDNING OG BRUK
nå sjelden, især om rytter
 som sitter støtt og fast i salen
SITATER
 • forriderne [ved kanefarten var] for det meste smukke unge folk, skjøndt just ikke alle vare meget sadelfaste
   (Christianssandsposten 01.03.1841/6/1)
 • gamle sadelfaste ryttere
   (P.Chr. Asbjørnsen: Jule-Træet for 1852 44)
overført, nå sjelden
 (bunn)solid
; sikker
SITATER
 • i et hemmeligt cursus skal jeg [Henrik] selv til julen paatage mig at gjøre dig [Amalie] sadelfast i ortografien
   (Henrik Wergeland: Brevene til Amalie 36)
 • fru Lona Gulowsen-Gyldenkrone sang med sadelfast intonation, kraftig klang og dramatisk nerve
   (Aftenposten 04.04.1887/2)
 • Dagny Knudsen … var som altid en ypperlig og rythmisk sadelfast akkompagnatrice
   (Morgenavisen 30.09.1919/6)
 • spillemannen … var god og sadelfast og understreket myndig rytmen
   (Adresseavisen 18.05.1963/3)