Søk

samband

samband 
substantiv
UTTALE[sa`mban]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
sammensatt av sam- og band; se også bånd
BETYDNING OG BRUK
forbindelse
; sammenheng
SITATER
 • lavtrykksutviklingen stod i samband med en uvanlig sterk vestlig til sørvestlig luftstrøm
   (Naturen 1968/436)
 • det er viktig i dette samband å finne ut tilstanden i dag
   (Sunnmørsposten 1968/271/5/9)
 • sambandet mellom voldsfilmer og aggressive handlinger
   (Kirke og kultur 1969/5/302)
 • K. kan i samband med rettssaken ha kommet på sporet
   (Espen Haavardsholm: Ikke søkt av sol LBK 1994)
1.1 
mest administrasjon
 forbindelse mellom to eller flere steder
; samferdselslinje
SITAT
 • ferjene blir hurtiggående, og vil trafikkere relativt korte samband
   (Romsdalsposten 1969/27/3/5)
militærvesen, tele
2.1 
forbindelse (over radio, nett eller gjennom ordonnans)
EKSEMPLER
 • opprette samband
 • sambandet er brutt
SITAT
 • den viktigste oppgaven for Redwing var å holde oppe det trådløse sambandet mellom Bergen og London
   (Arnfinn Haga: Skyggen LBK 2009)
2.2 
våpenart som er ansvarlig for samband, f.eks. Hærens samband
SITAT
 • [han var] medlem av sambandet Norge – Øst-Tyskland
   (Espen Haavardsholm: Grip dagen 49 1973)