Søk

samfunnsstruktur

samfunnsstruktur 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
måte som et samfunn er bygget opp på, især med tanke på forholdet mellom sosiale grupper
; et samfunns sosiale struktur
SITATER
 • samfunnsstrukturen [i Sovjetunionen] er dypt autoritær
   (Samtiden 1965/605)
 • jeg minner publikum om at studenterrevolusjoner ikke er et nytt fenomen, og om at de alltid har innvarslet dyptgående forandringer i samfunnsstrukturene
   (Jens Bjørneboe: Semmelweis 13 1968)
 • de radikale studentenes krav om nye samfunnsstrukturer
   (Kirke og kultur 1969/4/208)
 • hele den samfunnsstrukturen som menn har laget og som ikke er beregnet på barn i det hele tatt
   (Ebba Haslund: Bare et lite sammenbrudd 99 1975)
 • Somalia har forsøkt seg med en radikal, en gjennomgripende endring i samfunnsstrukturen
   (Fritz Nilsen: Cuba i Afrika 72 1979)
 • [Ibsen] klarte som ingen andre å forandre samfunns-strukturer og tabuformer
   (Arne Duve: Henrik Ibsens hemmeligheter? 47 1977)
 • det synes å knake i etablerte og stabiliserende samfunnsstrukturer
   (Sjur Lindebrække: Tro og tillit 209 1983)
 • de sider av samfunnsstrukturen som er mest bestemmende for klasseforskjeller
   (Karin Sveen: Klassereise 27 2000)
 • vil man forandre samfunnsstrukturene, må man gjøre det med de verktøy som makten har gjort tilgjengelige
   (Pedro Carmona-Alvarez: Rust LBK 2009)