Søk

sannhet

sannhet 
substantiv
BØYNINGen; sannheten, sannheter
ETYMOLOGI
avledet av sann med suffikset -het
BETYDNING OG BRUK
det å være sann, i overensstemmelse med virkeligheten
EKSEMPLER
 • tvile på sannheten av en påstand
 • bestride sannheten av noe
SITATER
 • hvor megen sandhed ligger der i hendes anden beskyldning?
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 74 1886)
 • Deres far ved hver eneste smule, som folk med nogen sandhed kunde falde på at sige om mig
   (Henrik Ibsen: Vildanden 176 1884)
 • jeg tror på den gamle visdom at skjønnhet, sannhet og godhet er likeverdige veier til klarsyn
   (Lars Roar Langslet: Når fuglen letter 65 2006)
 • det er ellers ikke mye sannhet i historien, men hva betyr det?
   (Marita Liabø: Han liker meg LBK 2001)
UTTRYKK
i sannhet
sannelig
; virkelig
 • et udmærket portræt isandhed
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker II 235)
 • isandhed, en yderst begavet mand
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 175)
 • ironisk
   
  man udlaaner altsaa aabenbare gudsfornægteres skrifter til skolegutter. – I sandhed opbyggeligt!
   (Nils Collett Vogt: Familiens sorg (1914) 152)
 • det ble i sannhet en meget belivet sammenkomst
   (Jan Christensen: Oslogjengen 72 2005)
 • det var i sannhet en merkelig historie
   (Hans Olav Lahlum: Satellittmenneskene LBK 2011)
i sannhetens navn
hvis man er ærlig, for å være ærlig
 • i sannhetens navn skal det sies at …
 • i sannhetens navn må jeg legge til at jeg hadde venner som var personlig kristne
   (Dag Solstad: Roman 1987 14 1987)
noe som er sant (især brukt om det som faktisk er sant, i motsetning til det som bare tilsynelatende er det)
EKSEMPLER
 • si den fulle og hele sannhet
 • sannheten om Gunnar kom endelig for dagen
 • han er en dott og en døgenikt – det er sannheten
 • få vite, høre sannheten
 • holde seg til sannheten
 • omgå sannheten
SITATER
 • de [venner og brødre] bruker svik, hver mot sin venn, og sannhet taler de ikke
   (Jer 9,5; 2011: de snakker ikke sant)
 • send dit [Guds] lys og din sannhet, la dem lede meg
   (Sal 43,3)
 • hævde den kristne sandhed imod hedenskabets løgn
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 87 1873)
 • du blander digt og sandhed sammen
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 90 1873)
 • kan jeg ikke tage [Håkons kongstanke] og gøre den til sandhed, så øjner jeg ingen tanke at stride for
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 140 1872)
 • jeg skylder sandheden at tilføje at min optræden … heller ikke berettigede til synderligt håb om at samfundet i mig turde påregne nogen tilvækst af borgerlige dyder
   (Henrik Ibsen: Catilina 6 1875)
 • jeg vil det skal være en drøm! Forfærdeligt! Hu; det er sandhed, desværre!
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 139)
 • [han] har sagt mig hele sandheden
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 63 1877)
 • sandheden skal frem
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 115 1877)
 • han må da vel sagtens bli’ glad ved, at en så vigtig sandhed kommer for dagen
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 37 1882)
 • hvor kunde du dølge den sørgelige sandhed for os!
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 50 1886)
 • fotografien kan fremstille det virkelige, men alene kunsten kan hæve det virkelige til sandhed
   (Lorentz Dietrichson: Svundne Tider IV 191 1917)
 • fortælle sandheter om en mand
   (Gunnar Heiberg: Samlede dramatiske verker I 125)
 • sannheten skulle settes i det rette perspektiv. Fakta mot syting
   (Dag Solstad: Roman 1987 28 1987)
 • redaksjonssekretæren forsøkte i det lengste å lukke øynene for den sørgelige sannhet
   (Dag Solstad: Roman 1987 79 1987)
 • finnes det fortsatt noen som sitter med sannheten om drapet på Moro …?
   (Simen Ekern: Roma LBK 2011)
 • han fikk … vite mange sannheter både om seg selv, sin familie og sitt fødested
   (Karsten Alnæs: Bakenfor alle farger LBK 2008)
 • en enkel DNA-test vil fortelle oss sannheten
   (Vibecke Groth: Arvesynden LBK 2009)
 • var jeg glad i faren min? Det ordet er for fattigslig. Sannheten er at jeg forgudet ham
   (Espen Haavardsholm: Lilit LBK 2001)
UTTRYKK
sannhetens ord
utsagn som inneholder en (ubehagelig) sannhet
 • han tillader sig at skrive i «Folkebudet», når han har et sandhedens ord at sige om et og andet
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 4 1882)
 • jeg skal si denne tjuvfanten her et sannhetens ord
   (Torill Thorstad Hauger: Lincolns blå soldat LBK 1990)
sannhetens øyeblikk
 (jf. engelsk moment of truth, trolig etter spansk hora de la verdad, det øyeblikk da tyren får sitt dødelige støt under tyrefektning)
øyeblikket, tidspunktet da noe blir avgjort, de faktiske forhold kommer for dagen e.l.
 • men nå er sannhetens øyeblikk rett rundt hjørnet. Om ikke mange minuttene vil det vise seg om ryktene holder stikk
   (Bergljot Hobæk Haff: Den guddommelige tragedie LBK 1989)
læresetning eller allment akseptert synsmåte
EKSEMPLER
 • filosofiske sannheter
 • etablerte, vedtatte sannheter
 • jeg fikk sagt henne er par sannheter
SITATER
 • de himmelske sandheder
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 283 1873)
 • bane vejen for miskendte sandheder og for nye modige synsmåder
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 106 1882)
 • en normalt bygget sandhed lever – lad mig sige – i regelen en 17–18, højst 20 år
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 157 1882)
 • intet religiøst eller politisk system har krav paa at repræsentere den absolutte sandhet
   (Vor Verden I/4 Chr. Michelsen)
 • den evige strid mellem den videnskapelige og den bibelske sannhet
   (Tidens Tegn 1932/29/1/7)
 • når man begynner å gjøre bibelens sannheter til fabler, så rakner snart det hele
   (Tidens Tegn 1932/29/1/7)
 • verket stiller spørsmål ved vedtatte sannheter
   (Karsten Alnæs: Historien om Europa 2 LBK 2004)
 • meningene hans sto for ham som ubestridelige sannheter, men for meg lød de bestandig som visjonære tungetaler fra en stein profet
   (John Ege: Dominoklubben LBK 1995)
 • det fins ingen evige sannheter, bare en hektisk livsrytme, situasjoner, som det er gitt mennesket en mulighet til å funkle i
   (Dag Solstad: «Ellevte roman, bok atten» 107 1992)
3.1 
det (eneste) absolutt sanne, gyldige (især innenfor en tro, lære e.l.)
EKSEMPLER
 • dø for sannheten
 • Guds ord er sannheten
SITATER
 • for å vitne om sannheten er jeg [Jesus] født, og derfor er jeg kommet til verden
   (Joh 18,37)
 • [Gud] vil at alle mennesker skal blive frelst og lære sannheten å kjenne
   (1 Tim 2,4)
 • sandheds sag sejrer kun i nederlag
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter III 306)
 • fremad, ord, I sandheds helte!
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter III 306)
 • hvem ruster sig for sandhed nutildags?
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 34 1873)
 • sandhed i sin overdrift er en bagvendt visdomsskrift
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 158)
 • [jeg vil] rigtig inderlig leve mig ind i den store sandhedens og frihedens verden, som nu er ble’t mig åbenbaret
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 50 1886)
 • et stort affald fra sandheden og en lang forbandelsens gang
   (Kristian Elster: Samlede Skrifter I 109)
 • viktigere enn å finne «Sannheten» med stor S, er det ifølge Kierkegaard å finne slike sannheter som er viktige for den enkeltes liv
   (Jostein Gaarder: Sofies verden LBK 1991)
ærlighet (især mot egen overbevisning, idealer e.l.)
; oppriktighet
SITATER
 • frykt bare Herren og tjen ham i sannhet, av hele eders hjerte!
   (1 Sam 12,24; 2011: tjen ham i troskap og av et helt hjerte)
 • en livsførelse, et samliv, i sandhed og uden al fortielse
   (Henrik Ibsen: Vildanden 166 1884)
 • leve i sandhed, den haarde klare sandhed
   (Alexander L. Kielland: Garman og Worse (1899) 203)
 • at du ikke har sandhet og ære i livet
   (Knut Hamsun: Markens Grøde II 178 1917)
 • mennesket vil … det gode, om det bare fikk leve i frihet og i sannhet
   (Ragnhild Nilstun: For kjærlighets skyld LBK 2002)
UTTRYKK
i ånd og sannhet
inderlig og oppriktig
 • Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet
   (Joh 4,24)
 • den politiske frihed alene [gjør] ingenlunde … et folk i aand og sandhed frit
   (Henrik Ibsen: Samlede verker XV 224)
 • det kommer an paa at tjene sit land ikke med ord, men i aand og sandhet
   (Gunnar Heiberg: Samlede dramatiske verker III 24)
 • han er i ånd og sannhet fortapt, fordømt
   (Agnar Mykle: En flodhest på parnasset 127)
   | virkelig og ugjenkallelig; i sannhet