Søk

semantisk

semantisk 
adjektiv
UTTALE[sema´ntisk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
etter gresk semantikos; se semantikk og suffikset -isk; jf. fransk semantique, tysk semantisch, engelsk semantic
BETYDNING OG BRUK
språkvitenskap
 som gjelder, hører til semantikken
EKSEMPEL
  • semantisk analyse
UTTRYKK
semantisk nettverk
1 
system av ord med beslektet betydning innenfor et språk
 | jf. nettverk
2 
IT, i systemer som søker å ta egne beslutninger
 grupper av noder som representerer fakta med forbindelseslinjer som representerer relasjonene mellom dem (brukt til å forenkle resonneringsprosesser)
semantisk rolle
relasjon som et nominalt ledd har til verbalhandlingen i en setning