Søk

semi-

semi- 
prefiks
UTTALE[se:´mi-]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin semi- 'halv-'
BETYDNING OG BRUK
som utgjør den ene av to like deler
; som utgjør en slags mellomting
EKSEMPEL
  • semifinale, semikolon, semitrailer
i et visst omfang
; delvis
EKSEMPEL
  • semipermeabel, semisubmersibel
SITATER
  • semiallianse
     (Dagbladet 1939/10/88/6)
  • semiautoritær
     (Aftenposten 1940/11/3/3)