Søk
sjelden 
adjektiv
BØYNINGsjeldent, sjeldne
UTTALE[ʃe`ld(ə)n]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
adjektivering av sjelden (adverb)
BETYDNING OG BRUK
som ikke forekommer, inntreffer eller viser seg ofte
EKSEMPEL
 • en sjelden gjest
SITATER
 • en sjelden gang
   (Johan Bojer: Samlede verker IV 141)
 • til middag fik de sjeldent besøk
   (Kristian Elster d.y.: Av Skyggernes Slegt 112 1919)
 • han var en sjelden mand at se paa denne kanten av landet
   (Sigrid Undset: Husfrue 460 1921)
 • [Harald Sohlberg] var en sjelden utstiller
   (Dagbladet 1935/140/5/2)
UTTRYKK
en sjelden fugl
 (etter latin rara avis)
noen eller noe som forekommer sjelden, virker fremmedartet
 • Ismene [i skuespillet er] et fruentimmer, der efter Juvenals udtryk, er: rara avis in ter[r]a dvs. en sjelden fugl paa jorden
   (Drammens Tidende 10.04.1828/2/1)
 • spaamænd i den økonomiske verden er sjeldne fugler. Desuten beholder de sjeldne fugler gjerne sin visdom for sig selv
   (Flekkefjordsposten 17.10.1912/1/2)
 • Erling Christie er … en sjelden fugl i norsk litteraturhistorie
   (Torunn Borge: Gudsskrekk 32 2000)
 • mens kj er en sjelden fugl og stort sett forekommer først i ord – som i Kjell, kjøkken og kjære – er sj en vanlig lyd som forekommer i alle posisjoner
   (Fredriksstad Blad 04.08.2012/8)
 • [filmregissøren Arne Skouen] var en sjelden fugl i den forstand at han også var forfatter og journalist
   (Klassekampen 22.07.2013)
usedvanlig
; utsøkt
SITATER
 • en stor og sjelden udmærkelse
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 170 1873)
 • dette er sjeldent. Det er som et eventyr
   (Gunnar Heiberg: Samlede dramatiske verker III 251)
 • det er sjeldne gaver, De har fået
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 83 1874)
 • det var en bevæget og i hele sin stemning sjelden aften
   (Morgenbladet 1930/340/7/2)
UTTRYKK
i sjelden grad
i uvanlig høy grad
 • mange av de deilige kor [kom] i sjelden grad frem
   (Nationen 1934/257/3/3)
 • [Ibsens] digtning er blit vort folks eie i den aller sjeldneste forstand
   (C.J. Hambro: Taler 68 1931)
2.1 
ualminnelig god, dyktig. tiltalende e.l.
EKSEMPEL
 • hun er sjelden
SITATER
 • nordlyset, som vi hadde en sjelden anledning til at studere
   (Fridtjof Nansen: Fram over Polhavet I 192 1897)
 • en sjelden kvinde
   (Alexander L. Kielland: Fortuna 297 1884)