Søk
skarp 
adjektiv
BØYNINGskarpt
UTTALE[skarp]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt skarpr; i denne betydningen fra engelsk sharp (adverb) 'presis'
BETYDNING OG BRUK
om (våpen, redskap med) egg
 som skjærer godt, er velslipt
 | til forskjell fra sløv, stump
EKSEMPLER
 • en skarp egg
 • en skarp øks
 • en skarp kniv
SITAT
 • [heltene] kapret skuta med skarpe sverd
   (Karsten Alnæs: Bakenfor alle farger LBK 2008)
1.1 
om tann, klo e.l.
 som kan bores, hugges, stikkes inn
 | jf. sylskarp
EKSEMPLER
 • skarpe negler
 • skarpe klør
 • skarpe tenner
 • en skarp stein
SITAT
 • hvis hun fikk skarpe og gode nok nåler, kunne hun sy hva det skulle være
   (Bente Pedersen: Ved hjertets ildsted LBK 2001)
1.2 
om gjenstand, formasjon e.l.
 som har en sterkt fremspringende kant
; som har sideflater som sterkt nærmer seg hverandre, danner en spiss vinkel
EKSEMPLER
 • en skarp fjellrygg
 • et skarpt hjørne
 • et fjell med skarpe takker og tinder
SITATER
 • [sanden er] føget sammen i skarpe kamme
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 297)
 • de skarpe kantene gnager seg inn i rumpeballene mine
   (Line Baugstø: Speilbilder LBK 1997)
1.3 
om overflate e.l.
 rivende
; rispende
; ru
EKSEMPEL
 • katten har en skarp tunge
om jordsmonn
 sandete og steinete
EKSEMPEL
 • skarp og skrinn jord
SITATER
 • de skarpeste jordflækker hernede paa Øiren
   (Hans E. Kinck: Emigranter 139 1904)
 • skarp sand og grus
   (J.H. Kåsa: Skogbrukslære 94 1926)
om sving, dreining e.l.
 som skjer plutselig, uten overgang
; kort og brå
EKSEMPLER
 • veien gjør en skarp sving
 • en skarp kurve
SITAT
3.1 
om vinkel
 som har liten åpning
; som er (betydelig) mindre enn 90°
 | jf. spiss vinkel
SITAT
 • skuddet fra skarp vinkel hadde god fart
   (Dagbladet 10.03.2000/24)
UTTRYKK
seile skarpt
seile så langt opp mot vinden som mulig, med skjerpede, stramme seil
om ansiktstrekk, kroppsform
 som trer sterkt og markert frem
 | til forskjell fra rund, fyldig
EKSEMPEL
 • en skarp profil
SITATER
 • hans trækk var senefulde, skarpe
   (Henrik Ibsen: Samlede verker V 370)
 • kjørene [var] kummerlige og smaa med skarpe hofteben
   (Jonas Lie: Gaa paa! 9 1882)
 • [han hadde] helt egne, litt skarpe ansiktstrekk, og en lys, bleik hudfarge som skilte ham og familien ut fra alle andre her
   (Kurt Sweeney: Kjegler LBK 2008)
 • en høy, mager og mørk mann, med skarp ansiktsprofil og enda skarpere blikk
   (Hans Olav Lahlum: Kameleonmenneskene LBK 2013)
4.1 
om fartøy, skute
 smal
; slank
 | til forskjell fra bred, fyldig, rund
SITAT
 • [barken var] skarp og dypgående, en god bidevindsseiler
   (Norges Handels- og Sjøfartstidende 1932/213/6/4)
som har klare og markerte konturer
; som tegner seg klart og bestemt (mot en bakgrunn)
EKSEMPLER
 • et skarpt fotografi
 • bildet er skarpt
 • skarpe skygger
SITATER
 • skarpt mod luften står dens [jordens] runding
   (Henrik Ibsen: Brand 62 1885)
 • husene stod i skarpe omrids
 • her var fienden kommet enkeltvis, hver og én i skarp silhuett over setervollen, uten dekning
   (Terje Stigen: Krigen LBK 1989)
 • skarpt avtegnet mot kalkveggen ser hun skyggen av det som stengte henne
   (Kim Småge: Dobbeltmann LBK 2004)
UTTRYKK
stille skarpt
5.1 
om grense, forskjell e.l.
 tydelig, nøyaktig markert
EKSEMPLER
 • trekke en skarp grense
 • gjøre en skarp forskjell
 • et skarpt innstilt mikroskop
 • en skarpt avstemt radiosender
 • være skarpt adskilt
SITATER
 • man kan vel ikke skille saa skarpt
   (Gunnar Heiberg: Samlede dramatiske verker III 150)
 • eksilets vilkår var en verden skarpt delt i to
   (Atle Næss: Kraften som beveger LBK 1990)
 • jeg tar nemlig skarp avstand fra folk som i full offentlighet snakker så dårlig engelsk
   (Knut Borge og Tore Skoglund: Alt for Norge og vel så det LBK 2005)
 • øyne som beregner hver form med skarp presisjon
   (Erlend Erichsen: Sol under jorden LBK 2010)
UTTRYKK
skarp stedsbestemmelse
navigasjon, sjøfart
 omhyggelig bestemmelse av sted, posisjon
5.2 
presis
; markert
SITAT
5.3 
muntlig, som adverb
 på slaget
SITAT
 • Rudjord har … innkalt nasjonalforsamlingen klokken to skarp
   (Lars Saabye Christensen: Byens spor. Ewald og Maj 188 2017)
overført
 som føles stikkende eller bitende
EKSEMPLER
 • en skarp frost
 • en skarp kulde
SITATER
 • højfjeldsluften [har] været vel skarp for ham
   (Henrik Ibsen: Lille Eyolf 12 1895)
 • en skarp nordenvind
   (Amalie Skram: Samlede Værker II 224)
 • her kan nok være noksaa skarpt her og
   (Sigrid Undset: Jenny 15 1911)
   | kaldt og vindfullt
 • vinden var skarp som en nyslipt ljå
   (Torill Thorstad Hauger: Rødhudenes land LBK 1988)
 • det var en glassklar sommerdag med skarpt drag i lufta
   (Tore Renberg: Kompani Orheim LBK 2005)
6.1 
som brenner, svir på tungen
; som stikker i nesen
; bitter
; sur
; sterk
EKSEMPLER
 • en skarp ost
 • sennep har en skarp smak
 • en skarp lukt
 • skarpe væsker
SITATER
 • den lille pikante sennepssmaken, den lille anelsen av skarpt
   (Eva Ramm: Med støv på hjernen 45 1958)
 • [lammekjøttet] serveres med brun, skarp sauce
   (Henriette Schønberg Erken: Levningers Anvendelse 52 1905)
 • en skarp duft av brent kaffe metter leiligheten
   (Steffen R.M. Sørum: Fundamentalt nå LBK 2002)
 • og en harsk, skarp eim av røyk og svette
   (Gert Nygårdshaug: Chimera LBK 2011)
UTTRYKK
en skarp en
muntlig
 en (sterk) dram
 • slå deg ned. Vil du ha en skarp en?
   (Gunnar Staalesen: 1900 Morgenrød LBK 1997)
det skal skarp lut til skurvete hoder
se lut
6.2 
heftig
; intens
SITAT
 • en skarp sult
   (Gunnar Larsen: I sommer 154 1932)
6.3 
om lys
 som skjærer i øynene, virker blendende
; som gir markerte omriss
SITATER
 • vestsiden av Nationaltheatrets kuppel lå i skarp sol
   (Sigurd Hoel: Fjorten dager før frostnettene 21 1935)
 • ettermiddagssolen var skarp og sykelig gul
   (Ketil Bjørnstad: Fall LBK 1999)
 • vegetasjonen var så skarpt grønn at den nesten virket kunstig
   (Karl Ove Knausgård: Om våren 124 2016)
 • overført
   
  [forfatteren] kaster et skarpt lys også over en rekke andre viktige spørsmål
   (Aftenposten 1939/139/11/6)
   | jf. lys
6.4 
om lyd
 gjennomtrengende
; skjærende
; høy og kraftig
EKSEMPLER
 • en skarp stemme
 • et skarpt knall, smell
SITATER
 • en kraftig, kanskje litt skarp sopran
   (Nationen 1938/265/5/6)
 • et skarpt, skjærende skrig
   (Alexander L. Kielland: Fortuna 136 1884)
 • [hun hørte strålen fra sprøyteslangen] rasle skarpt gjennem løv
   (Tryggve Andersen: Samlede fortællinger II 158)
 • sydfransk dialekt med skarpe r’er og tydelige g’er
   (Axel Jensen: Ikaros 134 1957)
 • hun er blitt lett til bens og skarp i røsten
   (Bergljot Hobæk Haff: Den guddommelige tragedie LBK 1989)
 • idet bikkja kastet seg mot ham, lød en skarp plystretone over enga
   (Ola Bauer: Forløperen LBK 1999)
 • en skarp klang av metall
   (Knut Faldbakken: Uår. Samlebind LBK)
overført, om sans, sanseorgan
 som (selv på betydelig avstand) oppfatter, fornemmer inntrykk bestemt og tydelig
EKSEMPLER
 • et skarpt syn
 • et skarpt øre
 • en skarp hørsel
 • en skarp nese
SITATER
7.1 
om oppfatningsevne
 som ikke lar noe vesentlig unngå oppmerksomheten
; som raskt og klart ser det vesentlige
SITATER
 • han besidder et skarpt blik for det charakteristiske
   (Henrik Ibsen: Samlede verker XV 327)
 • en skarp iagttagelsesevne
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 253)
 • [du] ser saa skarpt, naar du vil
   (Alexander L. Kielland: Fortuna 221 1884)
7.2 
om blikk, iakttagelse
 granskende
SITATER
 • han så fra siden skarpt på den fremmede dame
 • hun så skarpt på ham for om mulig å kunne avsløre enhver liten misbilligelse i munnvikene hans
   (Karsten Alnæs: Sabina LBK 1994)
7.3 
om lytting, oppmerksomhet
 spent
; konsentrert
EKSEMPEL
 • høre skarpt etter
SITAT
7.4 
som oppfatter klart og riktig
; som lett og hurtig setter seg inn i en sak
; gløgg
; intelligent
 | jf. skarping
EKSEMPLER
 • en skarp elev
 • et skarpt hode
 • en skarp forstand
SITATER
 • du har aldrig været skarp av dig
   (Knut Hamsun: August II 35 1930)
 • muntlig
   
  hun er dobbelt så skærp som han
   (Ebba Haslund: Bare et lite sammenbrudd 35 1975)
 • en betydelig kvinne med skarp hjerne og stor appetitt på yngre menn
   (Karsten Alnæs: Sabina LBK 1994)
 • du som er så skarp på byer i Russland må vel klare det
   (Tove Nilsen: Skyskrapersommer LBK 1996)
 • hun er skarp. Hun tar ting lett
   (Arild Dahl: Forskjønnelsen LBK 1999)
 • muntlig
   
  du tenker skærpt … Men husker du like bra?
   (Jon Michelet: Den frosne kvinnen 74 2001)
7.5 
om prestasjon e.l.
 god
SITAT
 • vel gjorde de to en skarp innsats, men måtte se seg slått av den yngre generasjon
   (Aftenposten 28.07.1984/16)
UTTRYKK
gjøre det skarpt
gjøre det godt
; hevde seg godt (i konkurranse e.l.)
 • T L. gjorde det meget skarpt [i fiskefestivalen i Stavanger]
   (Gjengangeren 1970/158/1/2)
 • Mercedesen og jeg var et umake og umulig par her på landsbygda. Hver for oss kunne vi sikkert gjort det skarpt – men ei svart jente i en rosa Mercedes Convertible?
   (Mari Osmundsen: Sju sannferdige fortellinger LBK 1995)
overført, om tale, dom e.l.
 som blir gitt i harde ord
; kategorisk
; krass
; streng
EKSEMPLER
 • en skarp irettesettelse
 • skarp kritikk
SITATER
 • en skarp dom
   (Dagsposten 1937/1644/1)
 • haarde og skarpe ord
   (Alexander L. Kielland: Fortuna 157 1884)
 • en indsender gaar skarpt irette med theateroppositionen
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 268)
 • noe seinere kom et nytt og skarpere brev fra banken med anmodning om omgående å regulere beløpet
   (Motor 9/2005 LBK)
 • magen skrek en skarp advarsel
   (Torgrim Eggen: Jern LBK 2010)
 • hun ropte en skarp kommando
   (Chris Tvedt: Dødens sirkel LBK 2010)
 • skarp i replikken
   (Vigdis Hjorth: Tredve dager i Sandefjord LBK 2011)
8.1 
om opptreden, behandling e.l.
 streng
; barsk
EKSEMPEL
 • tale til noen i en skarp tone
SITATER
 • skarp optræden
   (Henrik Ibsen: Samlede verker VIII 389)
 • for skarp reaksjon kunne antenne spenningen som lå i luften
   (Knut Faldbakken: Uår. Samlebind LBK)
 • han hadde en skarp penn, og han var ikke redd for å bruke den
   (Jan Mehlum: Det annet kinn LBK 1999)
   | jf. penn
UTTRYKK
ha en skarp tunge
ha evne til uttrykke seg skarpt, krast
 | jf. tunge
 • Kaja var spinkel, men seig, med skarp tunge, og et rart og fort smil
   (Espen Haavardsholm: Det innerste rommet LBK 1996)
8.2 
om handling
 streng
; nøye
; omhyggelig
EKSEMPLER
 • en skarp bevoktning
 • skarpt tilsyn
 • holde skarp utkikk
8.3 
særlig om strid, konkurranse e.l.
 hissig
; hard
EKSEMPLER
 • skarp konkurranse
 • en skarp diskusjon
 • foreldet
   
  bli skarpt forfulgt
SITATER
 • den skarpeste renjagt [drives] i parringstiden
   (Jens Andreas Friis: Tilfjelds i ferierne 317 1876)
 • [han var] jentetjuv av skarpeste årgang
   (Chr. Skredsvig: Romaner og fortællinger I 169)
8.4 
om bevegelse
 voldsom og plutselig
EKSEMPLER
 • et skarpt rykk
 • et skarpt støt
SITAT
 • hun hørte skøytejern som bremset skarpt mot isen
   (Lars Saabye Christensen: Sneglene LBK 2002)
særlig militærvesen, om ammunisjon, skudd
 som har, avfyres med kule, prosjektil, sprengladning
 | motsatt løs
EKSEMPLER
 • skarp ammunisjon
 • et skarpt skudd
SITAT
 • [stattholder Sandels] sammenkaldte … den bekjendte lystleir paa Etterstad tæt ved Christiania af 3000 mand norske og ligesaamange svenske tropper, hvoraf nogle havde skarpe patroner indtil en djærv norsk officier paatalte det som stridende mod hensigten af en lystleir
   (Conrad N. Schwach: Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 299)
UTTRYKK
skarpt oppdrag
oppdrag med bevæpning, ladde våpen
 • politifolk har klare instrukser for hva de gjør og ikke gjør under et skarpt oppdrag
   (Aftenposten Aften 30.06.1999/6)
skarp situasjon
farlig situasjon (under oppdrag) hvor det skytes med skarpt
 • soldatene er forberedt på skarpe situasjoner, men er godt trent
   (Adresseavisen 28.01.2016/4)
9.1 
substantivert
 
skarpt
 skarp ammunisjon
SITATER
 • der skydes med skarpt
   (Henrik Ibsen: Hedda Gabler 177 1890)
 • den tid da svensker og nordmenn hadde gjort noe så utrolig som å skyte med skarpt på hverandre
   (Jens Bjørneboe: Drømmen og hjulet 37 1964)
 • de gjorde uttrykkelig beskjed om at de hadde skarpt i geværet
   (Rogalands Avis 05.11.1962/4)
10 
overført, om bevegelse, fart
 rask
; hurtig
EKSEMPEL
 • skarp seilas
   | jf. skarp
SITATER
 • de gik i skarpt trav over en lang furumo
   (Kristian Elster d.y.: Bonde Veirskjæg 95 1930)
 • bygdens skarpeste traver
   (Jacob B. Bull: Folkelivsbilleder I 281 1904)
 • den som var skarpest i vendingen
   (Hans E. Kinck: Vaarnætter 46 1901)
10.1 
om forhold, omstendigheter
 som gjør at noe kan gå raskt
EKSEMPEL
 • skarpt føre
10.2 
bakerfag, om steking
 som foregår raskt og med sterk varme
 | jf. skarpstekt
SITAT