Søk

slekt

slekt 
substantiv
BØYNINGen; slekten, slekter
UTTALE[slekt]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt slekt, fra middelnedertysk slecht, slechte, til middelnedertysk slacht 'slag, art'
BETYDNING OG BRUK
gruppe av personer som nedstammer fra samme person
EKSEMPEL
 • slektens eldste
SITATER
UTTRYKK
i slekt (med)
1 
i slektskapsforhold (til) (gjennom far, mor eller ved inngifte)
 • Rita er jeg ikke i slægt med. Det er ikke som at ha’ en søster
   (Henrik Ibsen: Lille Eyolf 100 1895)
 • blodet er aldrig så tyndt, en kender sig altid i slægt med Peer Gynt
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 217)
2 
overført
 av samme, lignende vesen, natur, art e.l.
; artsbeslektet
; vesensbeslektet
 • stå i slægt med en ånd, som altid peged jordvendt
   (Henrik Ibsen: Brand 33 1885)
 • mener De, at de to ting [idealer og løgner] er i slægt med hinanden?
   (Henrik Ibsen: Vildanden 211 1884)
 • kunne noen vennligst si at det bare var kunst! Noe i slekt med Orson Welles’ radioteater om marsboernes angrep!
   (Jan Kjærstad: Jeg er brødrene Walker LBK 2008)
 • de røde, saftige [hagejordbærene] er i slekt med de ville, smaksrike markjordbærene
   (Gunn Helene Arsky: Spis deg ung LBK 2010)
1.1 
en persons nålevende familiemedlemmer
SITATER
1.2 
; slektsledd
SITATER
 • [kjempevisene er] gaaet fra slægt til slægt
   (Henrik Ibsen: Samlede verker XV 130)
 • tidens syge slægt
   (Henrik Ibsen: Brand 23 1885)
 • ikke bare gener ble overført fra slekt til slekt, men også ideer og forestillinger
   (Jan Kjærstad: Kongen av Europa LBK 2005)
biologi
 gruppe av arter som har ett eller flere trekk eller egenskaper til felles
 | jf. familie
især i bestemt form
 menneskehet
SITAT
 • lovfast er jo slægtens gang ad en evig vindeltrappe
   (Henrik Ibsen: Digte 157 1875)
mennesker med visse egenskaper til felles
SITATER
 • [lysets sendebud] vinke dalens slægt
   (J.S. Welhaven: Samlede Digterverker II 251)
 • [de myrder] hedningers slægt
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 94 1873)
 • kvinderne, – det er en skrøbelig slægt!
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 168)
 • jf.
   
  vi er mange som er av Ahasverus’ slekt
   (Elsbeth Wessel: Wien 324 1999)
   | jødiske