Søk
steke 
verb
BØYNINGstekte, stekt, steking
UTTALE[ste:`kə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
dansk form stege (med norsk -k-), av gammeldansk stēghe, tilsvarer norrønt steikja, jf. formen steike
BETYDNING OG BRUK
tilberede, lage (mat) over sterk varme og uten vann
 | til forskjell fra koke
EKSEMPLER
 • kaken må steke en stund til
 • steke egg
   | jf. speilegg
 • steke kastanjer i asken
SITATER
UTTRYKK
(la noen) steke i sitt eget fett
se fett
om varmekilde, særlig solen
 bestråle med sterk varme
SITATER
 • solen begyndte alt at stege fugtigheden af væggen
   (Jonas Lie: Kommandørens døttre 154 1886)
 • solen hadde stegt på tagets tjærepap fra morgen til aften
   (Gabriel Finne: To Damer 32 1891)
2.1 
bli bestrålt, varmet opp av solen (eller annen varmekilde)
SITATER
 • [gikten] steger sig bort syd under linjen
   (Jonas Lie: Gaa paa! 222 1882)
 • [han] stegtes i sol
   (Gabriel Finne: To Damer 41 1891)
 • [jeg kan] sidde [i solen] og la mig steke
   (Fridtjof Nansen: Fram over Polhavet I 392 1897)
 • langs opefter Nilen sad tæt af fugle og stegte i den gloende sol
   (Alexander L. Kielland: Samlede Værker III 183)
2.2 
utsette (person) for sterk varme (fra ovn, bål, peis e.l.)
; hete opp
SITATER
 • [smeden] stod der med stegte hænder
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 42)
 • overført
   
  du stekes op av misundelse til mig
   (Knut Hamsun: Markens Grøde I 77 1917)
   | fortæres
UTTRYKK
banne og steike
muntlig
 banne mye og sterkt
2.3 
i (adjektivisk) presens partisipp
 
stekende
 intenst varmende
; brennende
SITATER
 • stegende hede
   (Otto Sverdrup: Nyt Land II 2 1903)
 • det var stegende hedt i den tindrende, solblaa luft
   (Jacob B. Bull: Folkelivsbilleder II 287 1904)
 • stekende sommersol
   (Sigrid Undset: Jenny 112 1911)
 • dette så ut til å bli en stekende het dag
   (Karl Ove Knausgård: Om våren 127 2016)