Søk

stil

stil 
substantiv
BØYNINGen; stilen, stiler
UTTALE[sti:l]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt stíll 'pigg; skrivemåte', fra latin stilus 'spiss gjenstand, spisst redskap; griffel; skrivemåte, skrivestil'; jf. stilett
BETYDNING OG BRUK
typografi
 skrifttype
; typografisk utforming
 | jf. stilark
SITAT
litteraturvitenskap, retorikk
 skriftlig eller muntlig uttrykksmåte som er typisk for en bestemt sjanger, en retning eller en forfatter
EKSEMPLER
 • fortellende stil
 • muntlig stil
 • skribentens stil er kjennetegnet av lange setninger og utstrakt bruk av fremmedord
SITATER
 • prosa stil
   (Henrik Ibsen: Digte 166 1875)
   | jf. prosastil
 • hvor jeg er fra, der gælder smil i højde med pathetisk stil
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 209)
 • hvad man – sådan i den højere stil – kalder alvorsfulde og – ansvarsfulde krav
   (Henrik Ibsen: Hedda Gabler 102 1890)
 • den glimrende stil, han engang førte
   (Henrik Ibsen: Samlede verker X 464)
 • [du] har «fostret» mig, – for at være i den teologiske stil
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker IV 365)
 • [folk] kjendte forfatteren igjen paa slænget paa «stilen»
   (Johannes Thrap-Meyer: Egoister 215 1927)
 • kun ud af nationalitet kan stil skabes
   (Francis Bull et al.: Norsk litteraturhistorie V 264 Sigbjørn Obstfelder 1937)
 • den fuldkomne enhed i stil og stemning
   (Nils Kjær: Essays 32 1895)
UTTRYKK
sette i stil
stile, forme (ofte på virkningsfull måte) i fremstilling eller fortelling
 • rygter og sandt om hinanden og alt sat i stil og udstyret af de exalterede fantasier
   (Jonas Lie: Gaa paa! 19 1882)
bunden stil
ubunden stil
arkitektur, kunst, musikk
 form, formspråk, uttrykksmåte som er typisk for en periode, en retning (eller en enkelt kunstner, utøver)
EKSEMPLER
 • klassisk stil
 • romansk stil
SITATER
 • hvad er nordisk stil i motsætning til anden stil?
   (Hans E. Kinck: Rormanden overbord 230 1920)
 • et rum i gammel stil
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker III 165)
 • en grå murpusset steinbygning i nygotisk stil som lå i Kaigaten i Bergen sentrum
   (Stig Holmås: Flukten fra kemneren LBK 1992)
 • på veggene hang store malerier i klassisk, figurativ stil, hovedsakelig landskapsbilder fra kysten
   (Gunnar Staalesen: De døde har det godt LBK 1996)
om person, ting eller om fremtoning, oppførsel
 særegent preg som kommer til uttrykk gjennom utforming, smak, måte å fremtre på
EKSEMPLER
 • den jakken er ikke helt din stil
 • finne sin egen stil
 • en original stil
SITAT
 • i det nyrike Norge presenterte [vi] oss via tingene våre, stilen i hjemmet
   (Vigdis Hjorth: Snakk til meg LBK 2010)
harmonisk, smakfullt eller fornemt helhetspreg (særlig over kunstverk, produkt eller over fremtoning, oppførsel)
EKSEMPLER
 • ha, mangle stil
 • det er stil over alt hun foretar seg
SITATER
 • hvor er stil, arkitektur, når ret man gransker loft og mur
   (Henrik Ibsen: Brand 158 1885)
 • [han hadde] en tilbakeholden fornemhed, en stil i sin fremtræden
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker VI 358)
 • det er alltid stil over fruens programmer
   (Nationen 1937/253/3/4)
 • han er så typisk nyrik, uten smak og stil
   (Knut Faldbakken: Bad boy LBK 1988)
UTTRYKK
stå i stil til/med
passe til
 • [rosa hår]spenner som ikke sto i stil til den røde genseren
   (Hilde Hagerup: Lysthuset LBK 2005)
idrett
 kroppsføring, holdning under utførelse av idrettsøvelse (som bedømmes etter bestemte kriterier)
 | jf. stilkarakter
typisk helhetspreg, prinsipp som noe er bestemt av eller formet etter
 | jf. livsstil
EKSEMPEL
 • legge om stilen og begynne å leve sunt
SITAT
 • hun setter middagen frem for faren i kjent stil
   (Pål Gerhard Olsen: Manndomsprøven LBK 1997)
UTTRYKK
være i stilen
nå sjelden
 være slik (særlig så dårlig, ubehagelig e.l.) som man etter erfaring måtte vente
 • vaarherre være med dokker! ønsket Pauline og var i stilen
   (Knut Hamsun: August I 9 1930)
noe i den stil/stilen
muntlig
 noe lignende
; noe i den duren
 • mavesyke eller noe i den stil
   (Finn Carling: Gepardene LBK 1998)
 • moren hans … hilste helt overstrømmende når vi kom inn gjennom døra som var jeg landets kronprins eller noe i den stilen
   (Per Petterson: Ut og stjæle hester LBK 2003)
god stil
muntlig
 god oppførsel
 • det er ikke god stil å komme for sent til en avtale
dårlig stil
muntlig
 dårlig oppførsel
 • det er dårlig stil å naske
   (Kjetil Stensvik Østli: Politi og røver LBK 2009)
i stil med
på linje med
; tilsvarende
 • hans nye angrep er i stil med det vi før har sett av ham
 • han tok en promenade i byen, litt i stil med hva han hadde gjort i ungdommen
   (Jan Kjærstad: Jeg er brødrene Walker LBK 2008)
 • en drabantby i stil med de fleste andre som ble bygget i Oslo på 1970-tallet
   (Øyvind Holen: Groruddalen LBK 2005)
   | om Romsås
omfang, dimensjoner som noe fremtrer i, er anlagt i
EKSEMPEL
 • i stor stil
SITATER
 • brylluppet skulde holdes i stor stil
 • længer frem i historien gjentar det samme sig, men i mindre stil: Krigens stemning samler sig i en skikkelse eller et ansigt
   (Sven Elvestad: Aar og dag 168 1913)
bare i uttrykk
; tidsregning
10 
skolevesen, mest om tidligere forhold
 (oppgave i) skriftlig fremstilling av et emne
EKSEMPLER
 • norsk stil
 • skrive stil
 • rette stiler
SITATER
10.1 
om eldre forhold
 oppgave i skriftlig oversettelse, særlig fra morsmålet til et fremmed språk
EKSEMPEL
 • tysk stil