Søk
strøm 
substantiv
BØYNINGen; strømmen, strømmer
UTTALE[strøm:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt straumr
BETYDNING OG BRUK
vann som flyter (mer eller mindre hurtig) i én retning
1.1 
sterk, jevn bevegelse (rett frem eller i krets, virvel) i vann, særlig i hav, innsjø eller elv, under innflytelse av vind, bunnforhold, varmeforhold, tidevann
; vann i slik bevegelse
EKSEMPLER
 • drive, føres med strømmen
 • et sund med sterk strøm
SITATER
 • drive for strøm og vind
   (Henrik Ibsen: Hedda Gabler 186)
 • så kom strømmen og tog ham
   (Henrik Ibsen: Samlede verker XII 298)
 • strømmen drev med tangvaser i smaasundene
   (Jonas Lie: Trold 74)
 • paa sundet svaiet skibet for strømmen
   (Tryggve Andersen: Fabler og hændelser 65)
 • kraftige strømmer kan gjøre denne manøvren besværlig
   (Niels Chr. Geelmuyden: På gyngende grunn LBK)
UTTRYKK
være som kjerringa mot strømmen
1.2 
litterært, foreldet
 (stridt strømmende) elv
SITATER
 • de styrkens strømme, der sin skranke skar
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter II 127)
 • i baggrunden styrter en strid strøm
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 435)
 • fossegrimen i strømmens væld
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 47)
 • jf.
   
  opefter Nilstrømmen
   (Alexander L. Kielland: Samlede digterverker (1934) II 95)
 • dialektalt
   
  snøen rislet som i en fin straum langs jorda
   (Mikkjel Fønhus: Jerv 106)
1.3 
litterært, alminnelig i flertall
 strøk, parti av havområde (særlig med tanke på strømmende bevegelser i vannmassene)
SITAT
 • strømmene, som skille Lofoten i mange øer
   (H. Schulze: Fra Lofoten og Solør 3)
UTTRYKK
kongens strømmer
 (fra dansk kongens strømme)
om forhold under dansketiden
 danske farvann
 • engelskmennene hadde begynt å seile på kongens strømmer nordenom Norge til Hvitehavet og Russland
   (Det norske folks liv og historie gjennem tidene IV 177 Sverre Steen)
1.4 
litterært, alminnelig i flertall
; særlig poetisk
 vann(flate)
SITATER
 • modne liljer over tjernets strømme
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 113)
 • mod syd, mod syd skar kølens flugt de salte strømmes vand
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt 164)
overført, også om annet stoff enn vann
 strømmende mengde
EKSEMPLER
 • regnet falt i strømmer
 • strømmer av blod
 • en strøm av mennesker, varer, bidrag
SITATER
 • en strøm av jomfruligt blod skød op i hendes skønne kinder
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 143)
 • den sangens strøm, den melodi, som langvejs lød, og jog forbi
   (Henrik Ibsen: Brand 164)
 • jeg vil svømme som en fjær på historiens strøm
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt 167)
 • [vinen] vælter i røde strømme
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker II 164)
 • en strøm av aroma fordeltes af vinden langt udover
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker V 433)
 • [han fortalte] i en rivende strøm om examen, reisen, bestyrerens attest
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker I 502)
 • en strøm af klager og bebrejdelser
   (Amalie Skram: Samlede Værker II 417)
 • hvor menneskene i graa strøm skynder sig i sine ærinder og mod sine maal
   (Nils Kjær: Samlede Skrifter III 91)
 • kirkegjængerne gled stilt forbi hende i ubrutt strøm
   (Tryggve Andersen: Fabler og hændelser 146)
 • Hage gik gjennem strømmen av departementsfolk
   (Kristian Elster d.y.: Av Skyggernes Slegt 145)
 • en stadig strøm af visiter
   (Alexander L. Kielland: Skipper Worse 22)
 • skrækken fik luft i en heftig strøm vrede ord
   (Alexander L. Kielland: Fortuna 190)
   | jf. ordstrøm
 • løiperne var ikke helt opgaat. Den store strøm hadde endnu ikke naadd hitop
   (Øvre Richter Frich: De knyttede næver 84)
 • hva var det for krefter som ledet strømmene av gullet?
   (Jens Bjørneboe: Drømmen og hjulet 14)
 • solvinden er en strøm av ladde partikler, hovedsaklig protoner og elektroner
   (Cicerone 2003/nr. 2 LBK)
UTTRYKK
i stride strømmer
kraftig
 • for øieblikket regner det i stride strømme
   (Halfdan Kjerulfs dagbøker for årene 1833, 1840, 1850, 1851 49)
følge med strømmen
overført
 følge den rådende oppfatning eller stemning
gå mot strømmen
overført
 gå mot den rådende oppfatning eller stemning, mot flertallet
 • mot til å gå mot strømmen til og med på Komintern-møter i Moskva
   (Espen Haavardsholm: Mannen fra Jante 186)
 • trangen til å gå mot strømmen
   (Lotta Elstad: Et eget rom 70)
 • jf. tittelen på essaysamlingen
   Mod Strømmen Camilla Collett 1879 og 1885
strøm av bevissthet
tidens strøm
hurtig vekslende hendelser, utvikling e.l.
 • [en leder] din fart vil styre gjennem tidens strøm
   (J.S. Welhaven: Samlede Digterverker II 51)
 • latt seg virvle med i tidens strøm
   (Tom Lotherington: Den tredje tjeneren LBK)
livets strøm
rekken med livsopplevelser
 • en bristende boble paa livets strøm
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 81)
 • [Nansen] blev ført fra det ene til det andet av livets sterke strøm
   (C.J. Hambro: Taler 82)
 • umulig å leve, … å tåle livets strøm
   (Finn Skårderud: Uro LBK)
elektrisitet
SITAT
 • man kunde ikke fri sig fra den idé at elektrisiteten var en væske. Fra denne idéassosiasjon kommer også betegnelsen elektrisk strøm
   (Carl Fred. Holmboe: Michael Faraday 70)
3.1 
elektroners strømmende bevegelse gjennom en sluttet ledningskrets
EKSEMPEL
 • kobber leder strøm
SITAT
 • muntlig
   
  mobilen min går tom for strøm hele tida
   (Skam Sesong 2, episode 8)
   | jf. batteri
3.2 
elektrisitet fordelt (fra kraftverk) til forbrukere gjennom ledningsnett
EKSEMPLER
 • slå på, av strømmen
 • strømmen er på, av
 • strømmen er gått
 • spare på strømmen
 • høyspent, lavspent strøm
 • eksportere strøm
SITAT
 • strømmen gikk i dag morges
   (Aftenposten 1950/8/1/7)