Søk

strømstyrke

strømstyrke 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
styrke i havstrøm eller elvestrøm
elektrisk strøm i en leder, den elektriske ladningen som passerer et tverrsnitt av lederen dividert med den tid det tar for ladningen å passere tverrsnittet
 | måles i ampere
SITATER
  • magnetnålens utslag er bare bestemt av strømstyrken og ikke av spenningen
     (Carl Fred. Holmboe: Michael Faraday 84 1943)
  • den voldsomme strømstyrken ble koblet inn
     (Tor Ulven: Avløsning 85 1993)