Søk

strukturert

strukturert 
adjektiv
BØYNINGstrukturert
ETYMOLOGI
perfektum partisipp av strukturere
BETYDNING OG BRUK
som har (en bestemt type) struktur
; som er bygget opp på en bestemt måte
SITATER
 • et høiere strukturert nervesystem
   (Samtiden 1932/540 Ragnar Vogt)
 • strukturene er tydelige. Folks besluttsomhet er strukturert
   (Dag Solstad: 16.07.41 LBK 2002)
 • disse formene for læring [som pensumangivelse og forelesninger] er strukturert og skiller seg fundamentalt fra den læring som skjer naturlig og fortløpende basert i dagliglivet
   (Linda Lai: Dømmekraft LBK 1999)
 • der livet er kaotisk og usammenhengende, er fortellingen om livet strukturert og meningsfull
   (Inge Eidsvåg: Minnene ser oss LBK 2010)
UTTRYKK
strukturert spareprodukt/produkt
økonomi
 to eller flere finansielle instrumenter satt sammen (strukturert) til et spareprodukt
 • ti kunder har gått sammen om et gruppesøksmål etter å ha kjøpt et strukturert spareprodukt
   (aftenposten.no 11.11.2008)
 • [han] ble rådet av banken til å kjøpe et såkalt strukturert produkt
   (Vårt Land 11.02.2013/2)
om person
 som har evne til å strukturere
 | til forskjell fra ustrukturert; jf. disiplinert
EKSEMPEL
 • arbeide strukturert og målrettet
SITAT
 • jeg er strukturert, ordentlig, velutdannet
   (Jorun Thørring: Tarantellen LBK 2007)