Søk

styver

styver 
substantiv
BØYNINGen; styveren, styvere
UTTALE[sty:´vər]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra middelnedertysk stuyver, stūver, nederlandsk stuiver, grunnbetydning 'liten mynt'
BETYDNING OG BRUK
om eldre forhold i bl.a. Danmark-Norge, Sverige og Nord-Tyskland
 lite myntstykke
; mynt av lav verdi
 | jf. skilling, slant
SITATER
 • snu en styver indtil den en dukat fuldlødig bliver
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter III 22)
 • hans kapital er væk. Hver en styver
   (Peter Egge: Lænken 178 1908)
 • [spillemannen] gjorde stor lykke og fik mange styvere i sin hat
   (Vilhelm Krag: Stenansigtet (1930) 82)
 • hvor er den skat, hvor findes blot den styver, hvormed du [trønderen] grunde vil din thrønder-hæder
   (J.S. Welhaven: Samlede Digterverker I 158)
om eldre forhold
 eldre (dansk, svensk, nordtysk, nederlandsk) myntenhet av liten, ubetydelig verdi
UTTRYKK
ikke en styver
nå sjelden
 ubetydelig, forsvinnende liten pengesum, verdi e.l.