Søk

symbol

symbol 
substantiv
BØYNINGet; symbolet, symboler
UTTALE[symbo:´l]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra gresk symbolon 'tegn, skillemerke'; sammensatt av syn-; se sym-, og en avledning av ballein 'kaste'
BETYDNING OG BRUK
noe (tegn, bilde, ord, gjenstand, person eller handling) som i konkret, anskuelig form representerer, er (et allment) uttrykk for noe abstrakt eller åndelig
 | jf. også sammensetninger som symbolbygg
EKSEMPLER
 • religiøse symboler som korset
 • nasjonale symboler som flagg, riksvåpen
SITATER
 • hun var mig et symbol, men det er blevet til kjød og blod
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker II 332)
 • [mytene om Tor] ere symboler for den urgermaniske kraft
   (Henrik Ibsen: Samlede verker XV 151)
 • det norske flagg er symbolet på nasjonal enhet og samhold
   (Dagbladet 1933/136/1/6)
 • de brennende lys, symbolet på hjertevarme
   (Tidens Tegn 1933/78/6/7)
 • [Nansens ferder] gjorde ham til det samlende norske symbol
   (C.J. Hambro: Taler 82 1931)
 • alkoholen har ved siden af sin nydelsesværdi en affeksjonsværdi. Den er blit symbol paa venskapet
   (Olaf Bull: Ild og skygger 39)
 • det var som et symbol at nu skulde de rive ned og ødelægge det sted, hvor jeg hadde været saa lykkelig
 • ting … som var symboler og gav livet ramme og fasthet
   (Cora Sandel: Mange takk doktor 148 1935)
 • fisken står som et av de betydningsfulleste symboler fra den kristne oldtid
   (Jens Bjørneboe: Kultur II 13)
 • hvorfor skulle arbeiderklassens symboler gripe ham, småborgeren som kløv oppover, så dypt?
   (Dag Solstad: Arild Asnes, 1970 56 1971)
 • pelikanen nøler ikke med å flenge opp sitt eget bryst for å frelse sine små, det er symbol på blodofferet
   (Tom Lotherington: Den tredje tjeneren 97 1985)
   | på Kristus som døde for våre synder
 • militæraristokratiets borganlegg hadde vært symboler på sosial ulikhet og politisk overmakt [i middelalderen]
   (Trond Berg Eriksen: Undringens labyrinter 28 1994)
 • Kristi Himmelfartsdag drog Venezias hersker, Dogen, ut i en spesiell båt og kastet en ring i sjøen, en symbol på «ekteskapet» mellom Venezia og Adriaterhavet
   (Atle Næss: Ibsens Italia 32 1997)
 • det stramme skinnet som var bemalt med indianernes hellige symboler
   (Torill Thorstad Hauger: Lincolns blå soldat LBK 1990)
 • han kysset den gyldne duen som et symbol på ånden i en forkjetret verden
   (Sissel Lange-Nielsen: Guds død 207 1989)
 • Freuds drømmer er maskerte symboler for seksuelt begjær, mens Jungs drømmer er direkte bilder som taler et utvetydig språk for den som søker å forstå dem
   (Finn Skårderud: Federico Fellini 102 1999)
 • oliventreet er symbolet på palestinernes nasjonale lengsel
   (Christian Borch: Ramis vei LBK 2005)
især litteraturvitenskap
 element i et (litterært) verk, som uttrykker en subjektiv idé, visjon, anskuelse, og som har en sentral plass i komposisjonen
 | jf. allegori
SITATER
 • moderne diktere, som W.B. Yeats, T.S. Eliot og Dylan Thomas, skaper sine private symboler, og det tar tid før leseren blir fortrolig med dem og venner seg til dem
   (Lorentz Eckhoff: En verden 106 1964)
 • Amtmandens Døtre er gjennomvevet av symboler
   (Sigurd Aa. Aarnes: Søkelys på Amtmandens Døtre 120 1977)
 • det er et iøynefallende trekk ved Welhavens … poesi at han foretrekker konvensjonelle symboler
   (Ingard Hauge: Tanker og tro i Welhavens poesi 11 1955)
 • diktets substantiver [utgjør] et arkiv av bilder og symboler
   (Georg Johannesen: Den første Sommerfugl 70 1996)
 • i flere … dikt spiller perlen en rolle som symbolet på erotisk farlighet
   (Nina S. Alnæs: Varulv om natten 302 2003)
 • [Oswalds sykdom] er et symbol på degenerasjon
   (Helge Rønning: Den umulige friheten 288 2006)
vedtatte tegn (for noe)
 | jf. ikon
SITAT
 • det er vedtatt internasjonale symboler for alle værfenomener
   (Aftenposten 1947/529/2/4)
UTTRYKK
kjemisk symbol
bokstavkode for atom som består av én eller to bokstaver, oftest begynnelsesbokstaven i atomets latinske navn, eventuelt supplert med en annen bokstav i navnet
 • nikkel har kjemisk symbol Ni
matematisk symbol
skrifttegn som står for et matematisk objekt (tall, polynom, punkt) eller en operasjon, relasjon e.l.
 • N er symbol for mengden av de naturlige tall
teologi, mest i flertall
 offisielt vedtatt bekjennelsesskrift for et religiøst samfunn
UTTRYKK
økumeniske symboler